Föreviga sommaren i print — Våra 5 bästa sätt att göra det på

Sommaren lider mot sitt slut men den lämnar oss garanterat inte tomhänta. Med telefoner och kameror fulla av minnesvärda bilder har vi resurser att värma en hel vinter. Men liksom allt som betyder något förtjänar även våra minnen mer än bara en plats på en hårddisk, på en telefon eller i ett digitalt moln. Och visst är det roligare att njuta av dina bästa minnen i fysisk form än att swipea genom alla tusentals bilder på din telefon? Här är våra 5 bästa tips på hur du förevigar din sommar genom att framkalla den.

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-bilder-sommar-iphone-android
 

Tips 1. Fyll upp en Memory Box (eller flera) med framkallade bilder från allt du varit med om i sommar

framkalla-bilder-app-prints-iphone-android
Låt dina boxar bli till stilfulla inredningsdetaljer.

Låt dina boxar bli till stilfulla inredningsdetaljer.

Gör en fysisk back up på dina viktigaste sommarminnen så att de inte försvinner in i ett digitalt vakuum. Framkalla dina sommarbilder och sortera dem i Memory Boxar som var och en rymmer dina berättelser i bilder. Det finns en låda för varje storlek. Välj mellan klassiska framkallningar i storlekarna 10x10, 10x13 och 10x15cm, eller låt dina minnen förevigas som Retro Prints.

Och du, när du inte har dina boxar öppna blir de till en fin inredningsdetalj i ditt hem. Som en analog hårddisk med oändliga möjligheter.

 

Tips 2. Skapa unika samlingar från livet och låt dina bästa minnen bli till Art Prints

framkalla-bilder-hållbara-eko-art-prints

Du har väl inte missat vår nyhet Art Print? Prints som är så mycket mer än bara vanliga prints. Printade på återanvänt, FSC-certifierat papper av det finaste Mohawk i vacker struktur. Baksidorna är helt vita och pappret matt och enkelt att skriva på. Välj mellan storlekarna 8x10, 10x10 och 13x18cm. De leveras alltid i en enkel men vacker låda gjord av återvunnet papper så att du lätt kan skapa konstsamlingar baserade på ditt liv. För livet är ju en konst i sig, inte sant?

Vill du veta mer om våra Art Prints? Läs vår guide till hållbara prints.

framkalla-bilder-hållbara-eko-art-prints
 

Tips 3. Samla alla äventyr på en och samma Poster

framkalla-bilder-foto-posters-design

Har sommaren bjudit på oändligt med bilder som alla förtjänar en plats i rampljuset? Samla allt och alla du älskar på en och samma fotoposter. Skapa posters på olika teman eller blanda fritt. Lägg till en tavelram eller häng upp den precis som den är, i all sin enkelhet.

Vill du veta mer om hur du skapar en snygg poster? Vi har satt ihop en guide med våra 3 bästa tips.

Tips! Lägg till en liten text längst ner för att förstärka din berättelse med hjälp av textverktyget i appen.

Tips! Lägg till en liten text längst ner för att förstärka din berättelse med hjälp av textverktyget i appen.

 

Tips 4. Fyll kylen med magnetiska sommarminnen

framkalla-bilder-foto-magneter-sommar-minnen-iphone-android

Alla älskar personliga kylskåpsmagneter. Och vet du vad det bästa av allt är? Du ser dem varje dag, flera gånger om dagen, eftersom kylskåpet är ett av hemmets kanske mest frekvent besökta ställen. Inte sant?

Tips! Blanda magneter med framkallade bilder och kärleksfulla lappar och du kommer aldrig ha en dålig dag.

Välj mellan storlekarna 5x5 eller 7,5x7,5cm och värm upp ditt kylskåp, året runt.

Förgyll kylen med både minnen och kärleksfulla hälsningar. Till dig själv och de du älskar.

Förgyll kylen med både minnen och kärleksfulla hälsningar. Till dig själv och de du älskar.

 

Tips 5. Förstora det som betyder mest och låt de mest speciella av stunder bli till Fine Art Posters

framkalla-förstoring-fine-art-print-poster

“En bild, en poster” är konceptet bakom våra Fine Art Posters. Förstora sommarens finaste ögonblick på matt och vackert Fine Art Hahnemüle 210g fotopapper och låt de sprida värme i ditt hem långt efter att sommaren passerat. Välj ut en favoritbild eller flera och skapa de mest personliga av posters.

Finns i storlekarna 30x30, 30x40, 40x40, 40x50, 50x50 och 50x70cm.

framkalla-bilder-fine-art-posters
 

Tänk så enkelt att låta något så viktigt som dina sommarminnen leva för alltid!

 

Har du inte appen än? Inga problem:

Let summer live forever in print — Our 5 best ways to do just so

Summer is slowly coming to end but it is for sure not leaving us empty handed. With telephones and cameras filled with memorable photographs we have recourses to warm up a long, cold winter. But as for the things that matter the most, our memories do deserve better than a hard drive, a camera roll or digital cloud. In fact it’s a lot more fun to enjoy your best memories off your device instead of scrolling through thousands and thousands in your digital sphere, right? These are our 5 best tips on how to let summer live forever by turning it into print.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-bilder-sommar-iphone-android
 

Tip 1. Fill up a Memory Box (or many!) with printed photos from everything you’ve enjoyed this summer

framkalla-bilder-app-prints-iphone-android
Let your boxes turn into beautiful interior details while storing valuable moments and memories.

Let your boxes turn into beautiful interior details while storing valuable moments and memories.

Make a physical back up for your most important summer memories ensuring they’re not disappearing into a digital vacuum. Print your summer photos and separate them in Memory Boxes carefully storing each and evert summer story in print. There’s a box for each size. Choose between regular prints in the sizes of 10x10, 10x13 and 10x15cm or turn your summer into Retro Prints.

And, when you’re not having your boxes open they turn into a pretty detail in your home filled with love and warmth. Like an analogue hard drive with endless fo possibilities.

 

Tip 2. Create unique collections from life and turn your best memories into Art Prints

framkalla-bilder-hållbara-eko-art-prints

We hope you haven’t missed our new Art Prints? Printed on recycled, FSC-certified papper from the finest of Mohawk with beautiful texture, these prints are so much more than just regular prints. With plain back sides easy to write on they’re made for your words only. Choose from the sizes 8x10, 10x10 and 13x18cm. Always delivered in a simple yet beautiful box made out of recycled paper they turn your life into precious art collections. ‘Cause life is art all in itself, right?

Wanna know more about our Art Prints? We’ve gathered all the facts and inspiration here.

framkalla-bilder-hållbara-eko-art-prints
 

Tip 3. Your summer adventures all in one poster

framkalla-bilder-foto-posters-design

Did your summer treat you with endless of moments that all deserve a place in the spot light? Then gather everything and everyone you love all in one photo poster. Create a poster divided into themes or create a love bomb based on the best of life. Add a frame or hang it just as it is, in all its simplicity.

Wanna get our 3 best tips on how to create a good looking photo poster? Read our guide on the theme.

Tip! Add a little line of words in the bottom using the text tool in the editor to enhance your visual story.

Tip! Add a little line of words in the bottom using the text tool in the editor to enhance your visual story.

 

Tip 4. Fill up a fridge with magnetic summer memories

framkalla-bilder-foto-magneter-sommar-minnen-iphone-android

Everybody loves personal fridge magnets. And have you though about why? Simply because they allow you to relive your best moments over and over, multiple times in one day since the fridge may be the most frequently visited place in a home. Right?

Tip! Mix up your magnets with prints and love notes and you’ll never have a bad day.

Choose from the sizes 5x5 and 7,5x7,5cm and warm up a fridge all year.

Brighten up your fridge with both memories and lovable notes. For yourself and all the people you love at home.

Brighten up your fridge with both memories and lovable notes. For yourself and all the people you love at home.

 

5. Enlarge what matter the most and let your most precious moments turn into Fine Art Posters

framkalla-förstoring-fine-art-print-poster

“One picture, one poster” is the concept behind our Fine Art Posters. Enlarge this summers most memorable moments on matt, beautiful Fine Art Hahnemüle 210g photo paper and let them warm up a home way beyond summer. Choose a favourite photo or many and create the most personal of photo posters.

Find your pick among the sizes of 30x30, 30x40, 40x40, 40x50, 50x50 and 50x70cm.

framkalla-bilder-fine-art-posters
 

So simple to let something so important as your summer memories live forever.

 

Don’t have the app yet? No problem:

Återanvänd livet — Nyheten Art Prints är mer än bara prints

Få ditt liv printat på det finaste FSC-märkta Mohawk Eggshell 324 grams pappret med helt vita baksidor som väntar på att fyllas med dina ord. Alltid levererat i en enkel, återvunnen och oblekt papperslåda skapad för att öppna upp för berättelsen om just ditt liv. Livet är en konst i sig och vi introducerar därför vår nya serie Art Prints. En serie som är så mycket mer än bara prints…

Please, I’d like to read this article in English!

En produkt, många möjligheter

Ibland är livet så vackert tack vare de vi har omkring oss. Och då finns det stunder vi vill berätta för dem vad de betyder för oss. Ibland vill vi skicka ett TACK!, en inbjudan eller bara säga hej. Andra gånger vill vi dekorera ett paket, en anslagstavla eller bara notera våra bästa stunder tillsammans med de vi älskar. Eller så vi vill skapa printade alster av våra favoritbilder och låta livet bli till fotokonst. Oavsett vilket så passar våra nya Art Prints till allt vi vill och lite till.

Gör någon glad med ett minne

Gör någon glad med ett minne

Samla livets alla äventyr

Samla livets alla äventyr

Skapa fotokonst av dina favoritbilder

Skapa fotokonst av dina favoritbilder

Säg TACK! på ditt sätt

Säg TACK! på ditt sätt

 

Prints med fokus på både känsla och hållbarhet

Känsla

Att hålla i dina nya Art Prints är som något du aldrig upplevt tidigare. De trycks på FSC-märkt 324g Mohawk Eggshell med en matt yta i grövre struktur. Dina prints känns både lyxiga, solida, tjocka och hållbara.

Med vita baksidor är de som gjorda för att fyllas med dina ord. Skicka en hälsning, skriv ner ett minne eller använd dem som personliga inbjudnings- eller tackkort.

Du väljer mellan 3 olika storlekar (8x10, 10x10 eller 13x18cm) och får dem alltid leverade i en vacker låda gjort av återvunnet, oblekt papper.

 
fk-lansering-artprints-IG-8.jpg

Miljömärkt papper i både prints och låda?

Ja, det stämmer. Både papper och tryck-teknik för våra nya Art Prints är miljövänliga, precis som lådan de leveras i.

FSC-certifierad papper och miljövänligt digitaltryck för en hållbar produkt

Fiberns ursprung — För att papper ska anses som miljövänligt måste träfibrerna antingen vara FSC® eller PEFC™ certifierade eller bestå av minst 50% returfiber med de återstående nyfibrerna i linje med FSC eller PEFC standard. Våra Art Prints är FSC-certifierade. En märkning som innebär ett arbete mot ett mer miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Bland annat innebär de att märkningen tar hänsyn till djur- och växtarter, att säkra sunda arbetsvillkor för de som arbetar i skogarna, urfolks rättigheter samt skogens möjlighet till återhämtning och framtida möjlighet att bära skog.

Tillverkningsprocess — För att en produkt ska definieras som miljövänlig skall bruket som producerar papperet vara certifierat enligt ISO 14001 och ha en miljömärkning med ett så kallat livscykelperspektiv. Med livcykelperspektiv menas att hela processen från tillverkning av pappret till att det återvinns igen tas i beaktande. Vill du veta mer? Här hittar du information om alla olika miljömärkningar.

Tryckprocess — Istället för att framkalla bilder på klassiskt vis digitaltrycks våra Art Prints med vegetabiliska färger, nutidens mest miljövänliga tryckfärger.

Förpackningsfilosofi — Även de lådor som våra prints leveras är gjorda av återvunnet papper och består av materialet Kraftpack 307g. En träfri, oblekt och obestruken kraftkartong med miljöcertifikat Process Klorfri (PCF). PCF står för Process Chlor Free och är den term som används för återvunnet papper som inte använder klor i sin blekningsprocess.

fk-lansering-artprints-IG-28.jpg
fk-lansering-artprints-IG-21.jpg

Tänk så enkelt att skapa något så unikt, hållbart och betydelsefullt. Livet är en konst i sig, så låt det förevigas som Art Print.

 

Har du inte appen? Inga problem:

Reuse life — Our new Art Prints are more than just prints

Turn your life into print on the finest FSC-certified Mohawk Eggshell 324 grams paper with plain, white backsides waiting to be filled with your words. Always delivered in a simple, non bleached and reused paper box made to unfold your life stories. Life is art and we therefore introduce our new series of Art Prints. A collection that is more than just regular prints…

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

One product, many possibilities

Very often life is what it is thanks to all the people we’re surrounded by. And then we find ourselves urging to tell these people why they matter to us. Sometimes we like to send a personal THANK YOU!, an invitation or simply reach out and say hi! Other times we feel like decorating a gift, a pinboard or simply note our best moments together with the people we love. And sometimes we feel like creating printed photo art from our favourite photos. No matter what intentions we have, our new Art Prints will be suitable for all of that, and a little more.

Put a smile on someones face with a memory

Put a smile on someones face with a memory

Collect your life adventures

Collect your life adventures

Create photo art from your photographs

Create photo art from your photographs

Say THANK YOU! your way

Say THANK YOU! your way

 

Prints with focus on both feel and sustainability

The feel

These textured Art Prints are like nothing you’ve held before. Printed on the finest FSC-certified 324 grams Mohawk Eggshell paper with a matt, nicely structured surface the feel of your new prints is both luxurious, solid, thick and sustainable.

With plain, white backsides they’re made to be filled with your words. Send a greeting, note a memory or send them out as personal invitations or Thank You! cards.

Choose from 3 different sizes (8x10, 10x10 or 13x18cm), always delivered in a beautiful box made out of recycled, non bleached paper.

 
fk-lansering-artprints-IG-8.jpg

Eco-labeled paper in both prints and photo box?

Yes, that’s correct! Both paper and printing technique for our new Art Prints are eco-labeled, and the same goes for the boxes they’re delivered in.

FSC-certified paper and eco friendly digital printing for a sustainable photo product

Fiber sourcing — For a paper to be considered eco friendly the ligneous fibers has to be FSC® eller PEFC™ certified or consist of a minimum of 50% recycled fibers with the remaining new fibers following the standards of FSC eller PEFC. Our Art Prints are FSC-certified. A certification aiming for a more sustainable, socially responsible and economically viable use of the worlds forests. The main principles means that this certification make allowances for animal and plant species, good conditions for the workers in the forests and the possibilities for the forests to revitalise and receive in the future.

Manufacturing process — For a product to be defined as eco friendly the paper mill producing the paper has to be certified according to ISO 14001 and hold an eco-label with a life cycle perspective. A life cycle perspective means a process focusing on everything from the trees used to the process of manufacturing all the way to recycling the used product.

Printing Process — Instead of using a classic photo printing technique, our Art Prints are printed digitally with vegetable based colors. The most environmentally friendly printing colors⁠ up to date.

Packaging philosophy — Even the boxes used for delivering your new Art Prints are made out of recycled paper containing the paper fabric Kraftpack 307g. A wood free, non bleached, non coated kraft paperboard med eco certification PCF, standing for "Process Chlor Free", a term used for recycled paper not using chlor in its bleaching process.

fk-lansering-artprints-IG-28.jpg
fk-lansering-artprints-IG-21.jpg

So simple to create something so unique, sustainable and meaningful. Life is art, make it last forever with Art Prints.

 

Don’t have the app yet? No problem:

One for free, each week! Join our all summer long Give Away:

framkalla-gratis-prints-giveaway.jpg

Summer is in full bloom with its long days, bright evenings and colourful characteristics. It's a time for effortless socialising, relaxation, new experiences and a lot of time spent outdoors. It's that time a year we always remember with warmth, hope and a strong wish for a fast return as soon as it's over. For all of these reasons it's also a time that is captured on camera, a lot and often. And if there is one thing we love doing, it is turning your precious moments into print. That said — we’d really like to hang out with all of you this summer while helping some of you turning these magical days into everlasting memories in print. Therefore we’re giving away one selected product each week to a special summer moment of yours.

Here’s how it works:

  1. Post a photo (or many!) from your summer to Instagram ⁠

  2. Tag us @framkalla⁠ in the photo

  3. Use #FramingSummer somewhere in your caption⁠

  4. We pick a summer photo each week that will be turned into a precious printed everlasting summer day. As simple as that.⁠

And hey, you may tag as many photos as you like! We simply love following your life journey.


Halva året, halva kalendern - så återanvänder du månaderna som gått:

Tycker du, precis som vi, att det är tråkigt att bara kassera din kalender i takt med att året går och månaderna avlöser varandra? Högst orimligt, eller hur!? Därför vill vi visa på hur du enkelt kan ta tillvara på de kalenderblad som gjort sitt datum-mässigt, men för den sakens skull inte tidsmässigt. Har du ingen kalender? Ingen fara - halva året betyder halva priset. Juni ut får du 50% rabatt på din nya väggkalender så länge lagret räcker…

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-foto-kalender-vägg-framkallning-prints

"Men vad gör jag med de månader som redan varit?" 

Från kalenderblad till print

För att återanvända månaderna som redan gått klipper/skär du enkelt bort spiralmärkena och vips har du en poster/print att rama in eller pryda en vägg med precis som det är. Allt du behöver är en sax eller skärkniv och eventuell spik/häftmassa/ram för att dekorera en vägg.

1. Dra loss månadens bild från spiralen.

2. Klipp bort spiralmärkena. Ett tips är att använda en linjal för att dra ett försiktigt streck längs spiralkanten så att det är lättare att klippa rakt. Har du en skär-matta med skärkniv är det såklart ännu bättre.

framkalla-fotokalender-återanvänd

3. Dekorera med ditt print precis som det är genom att behålla spikhålet:

fk-halvaårethalvapriset-nl-3.jpg

Eller rama in det och låt din kalender succesivt förvandlas till en tavelvägg:

framkalla-bilder-fotokalender-tavelvägg

Eller experimentera med format genom att anpassa klipp/skärning. Använd en penna för att lägga till ett skriftligt minne eller skriva en hälsning.

framkalla-kalender-bilder-återanvänd-prints

Möjligheterna är oändliga, konceptet enkelt! Berätta först om ett år i bilder, låt sedan dina minnen leva vidare in i en ny tid, på nya sätt. Tänk så enkelt att återanvända ett liv i bilder. Och inte bara det, här är två andra bra saker värda att veta om våra kalendrar:

+ FCS miljömärkning

Din väggkalender printas på FCS-märkt papper. En märkning som innebär ett arbete mot ett mer miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Bland annat innebär de att märkningen tar hänsyn till djur- och växtarter, att säkra sunda arbetsvillkor för de som arbetar i skogarna, urfolks rättigheter samt skogens möjlighet till återhämtning och framtida möjlighet att bära skog. 

+ 100% svenskt

Din väggkalender är 100% producerad i Sverige. Det innebär att vi kan säkra goda arbetsvillkor, kortare transporter och kvalitet.

 

Har du inte appen? Inga problem:

Half a year, half a calendar - how to turn a calendar slide into an everlasting print

Do you feel, just like us, that it’s a shame to cast aside your calendar as a year is going by? Pretty unreasonable when you think about it, right?! That’s why we’d like to show you how to take care of the calendar slides that might be outdated for the calendar in itself, but not time wise in general. Simply turn a month into an eternal print. Don’t have a Wall Calendar yet? Take the chance and create yours before it’s too late - we give you 50% off until the end of June or until we run out of stock…

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-foto-kalender-vägg-framkallning-prints

"But what use do I have for the months that has already passed?"

From calendar slide to print

To reuse the months that has already passed, simply scissor or cut away the spiral marks and voila! you just got yourself a poster/print to frame or decorate a wall with just the way it is. All you need is a scissor or a cutting knife and if your prefer som brads or frames for wall decoration.

1. Remove the print from the spiral

2. Cut off the marks from the spiral. A good tip is to use a ruler to mark up a thin line alongside the edge in order to easily get a straight cut.

framkalla-fotokalender-återanvänd

3. Decorate with your new print just the way it is by keeping the hole for easy hanging:

fk-halvaårethalvapriset-nl-3.jpg

Or frame it and let your calendar turn into a wall of personal prints over time:

framkalla-bilder-fotokalender-tavelvägg

Or why not experiment with format by adapting your cut and using a pen to add a scribbled memory och write a greeting for someone you care for.

framkalla-kalender-bilder-återanvänd-prints

The possibilities are endless. The concept is simple. Start of by telling a year in pictures, then let those memories live on in a new era, in a new way. Yes, it’s this easy to reuse a life in pictures. And not only that, these are two other fact very worth knowing about our calendars:

+ FCS certified paper

The Wall Calendar is printed on FCS certified paper. A certification aiming for a more sustainable, socially responsible and economically viable use of the worlds forests. The main principles means that this certification make allowances for animal and plant species, good conditions for the workers in the forests and the possibilities for the forests to revitalise and receive in the future.

+ 100% Swedish

Your Wall Calendar is 100% produced in Sweden. That means that we can ensure working conditions and shorter transports as well as materials and quality. All those things we believe important.

 

Don’t have the app yet? No problem:

Skulle du rekommendera oss? Då kan du hänga med när vårt Rekommendationsprogram växer:

Vi tror på riktigt snack. Alltså, att bra tips kommer från dem som vet vad de pratar om. Faktum är att vi kan prata i oändlighet om våra produkter och hur mycket vi älskar dem — de är ju våra. Men det som verkligen betyder något är såklart vad våra användare av både app och fysiska framkallningar tycker. Som du själv och alla andra vi har den äran att föreviga minnen åt. Vi tänker att gillar du oss är sannolikheten stor att också dina vänner gör det. För vem gillar inte personlig inredning, personliga presenter och framkallade minnen? Vi tror därför på att göra det lätt att tipsa samtidigt som det gynnar alla — därför introducerar vi här Framkallas nya Rekommendationsprogram.

Please, I’d like to read this article in English!

Vad innebär Framkallas Rekommendationsprogram då?

Jo, det betyder kort att när du har skapat en profil i appen kan du i ett knapptryck dela en kod kopplad till ditt Framkalla-konto med alla dina vänner. Denna kod ger dem 25% rabatt på ett helt köp hos oss. Och när de använder din kod får du såklart något tillbaka — 25 SEK/NOK trillar automatiskt in på ditt Framkalla-konto VARJE gång din unika kod används. Framkalla-pengar som du sedan kan använda för nya framkallningar av livets bästa stunder — eller varför inte ge bort till någon du tycker förtjänar lite framkallning? Koden är inte personligt kopplad till dig för vi tror på möjligheten att ge.

 

Så här går det till

För att sprida ordet, ge dina vänner en härlig rabatt och samtidigt tjäna pengar på ditt Framkalla-konto gör du som följer:

  1. Registrera/Logga in på ditt Framkalla-konto i appen

  2. Välj “Bjud in dina vänner till Framkalla!” i drop-down menyn

  3. Dina vänner får 25% rabatt på sitt första köp

  4. Du får 25 SEK på ditt Framkalla-konto för framtida framkallning varje gång din rekommendations-kod används

framkalla-rekommendations-program.gif
framkalla-rekommendationsprogram-prints.png

Och förresten — Ju fler desto roligare! Du kan såklart dela koden med så många du vill, när du vill!  Ladda ner appen nu: