En guide till de 5 mest personliga presenterna — till Fars Dag, eller vilken dag som helst

Tala om för en pappa (din egen, en morfar, pappan till dina barn eller han som är en fantastisk fadersfigur oavsett blodsband) vad han betyder för dig genom att ge bort det som betyder mest för honom. Personliga presenter i form av människor, platser, minnen och särskilda ögonblick från vardagen garanterar varma hjärtan och stora leenden, året om. Därför har vi satt ihop en guide med våra 5 bästa tips på hur du skapar den mest personliga gåvan till Fars Dag (eller vilken dag som helst egentligen) med bilderna du fångar och bär med dig varje dag i din mobiltelefon.

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-presenttips-farsdag
 

Tips 1. Låt livet ta plats med Retro Art Prints i Björkställ

Livet är en konst i sig så låt det förevigas som Retro Art Prints. Nu kan du även lägga till ett handgjort fotoställ av finaste, svenskt björk till dina bilder så att en pappa kan låta berättelsen om ert liv ta plats när han vill, vart han än vill. Varje björkställ rymmer cirka 12 Retro Art Prints och resten förvaras i den fina lådan av återvunnet, oblekt papper som alltid ingår när du skapar konst av livet. Lika fin att ge bort som att ha framme.

Vill du läsa mer om vår serie hållbara Art Prints? Här har vi samlat allt du behöver veta och lite till.

framkalla-hållbara-prints-farsdag-presenttips.jpg
framkalla-bilder-farsdag-presenttips.jpg
 

Tips 2. Ge bort ett personligt bokmärke som Photo Strip med en bra bok

Tycker han om att läsa? Älskar han smarriga kokböcker eller spännande biografier? Vilken bok han än föredrar kommer grädden på moset att vara det personliga bokmärket han får till. Skapa ditt bokmärke med hjälp av våra Photo Strips, dina bilder och clip arts från vårt inbyggda galleri och det mest personliga av bokmärken är hans.

Vill du läsa mer om hur du går tillväga när du skapar Photo Strips med bilder och ClipArts? Vi visar dig hur här.

Tips! Fotoremsan är lika perfekt att dekorera paketet med som den gör sig som bokmärke.

framkalla-presenttips-personligt-bokmärke-farsdag.jpg
fk-farsdag-presenttips-blogg-3.jpg
fk-farsdag-presenttips-blogg-4.jpg
 

Tips 3. Förstora ett ögonblick som Fine Art Poster och ge bort med en Posterhängare i trä

En bild, en poster och du har skapat en fantastisk gåva att värma ett hjärta med. Lägg till en av våra nya posterhängare och din postergåva är redo att dekorera en vägg hemma eller på hans jobb direkt. Lister av svenskt trä med starka magneter som håller din poster på plats och får den att falla naturligt.

De kommer i storlekarna 30cm och 50cm och i färgerna vit, svart och ek. De är lika eleganta som tidlösa och framförallt ramar de in det viktigaste i livet på ett enkelt sätt.

framkalla-poster-presenttips-farsdag.jpg
framkalla-farsdag-poster-hängare-presenttips.jpg
 

Tips 4. Samla allt och alla han älskar på en och samma poster

framkalla-foto-poster-farsdag-personlig-present.jpg

Överraska med en bomb av kärlek genom att samla era bästa stunder på ett och samma ställe. Våra fotoposters finns i allt från 30x30cm till mäktiga 50x70 cm och med en mängd olika rutnät från 6 till 54 bilder per poster. Rama in den, lägg till en posterhängare eller ge bort den precis som den är och låt en pappa glädjas varje dag!

Tips! Lägg till en text nere i högra hörnet för en än mer personlig touch.

Vill du ha tips på hur du skapar en snygg poster? Läs vår guide till en visuellt sammanhängande poster.

framkalla-farsdag-presenter-poster.jpg
 

5. Rama in era bästa ögonblick och påbörja fotoväggen om ert liv

Rama in era bästa minnen och påbörja skapandet av en fotovägg tillsammans. En mysig aktivitet för hela familjen och något som kan byggas på kontinuerligt under livets gång när nya minnen skapas och förevigas. Trendigt, personligt och kärleksfullt.

Välj mellan en mängd olika storlekar, färger och passepartouter.

Och du, dina bilder levereras alltid inramade och klara, 100% redo att hängas på en vägg eller pryda ett skåp.

framkalla-inramade-bilder-personlig-present-fars-dag.jpg
fk-farsdag-presenttips-blogg-7.jpg
 

Det behöver inte vara svårare än så att skapa en gåva som verkligen betyder något!

 

Har du inte appen än? Inga problem:

A guide to the 5 most personal gifts — for Father’s Day, or any special day

Make sure you tell a father (your own, a granddad, the father of your kids or him who is a fabulous father figure regardless ties of blod or not) what he means to you by gifting that, that matter the most to him. Personal gifts from the people, places, memories and special moments will guarantee warm hearts and big smiles, all year round. Therefore we’ve put together a guide with our 5 best tips on how to create the most personal gift for Father’s Day (or in fact any other day) from the pictures you capture and carry with you every day in your phone.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-presenttips-farsdag
 

Tip 1. Let life take up space with our Retro Art Prints in a birch wooden stand

Life is an art form in itself so let it be eternalised as Retro Art Prints. From now on you can easily add on a hand made photo stand from the finest of Swedish birch wood so that he can let the story of your life be told whenever, wherever he prefers. Each stand can hold around 12 Retro Art Prints and the rest are easily stored in the beautiful box made out of recycled, non bleached paper always included when turning life inte art. As beautiful to gift as displaying.

Wanna know more about our series of sustainable, recycled Art Prints? We’ve gathered everything you’d want to know and more here.

framkalla-hållbara-prints-farsdag-presenttips.jpg
framkalla-bilder-farsdag-presenttips.jpg
 

Tip 2. Gift a book with a Photo Strip turned into a personal bookmark

Does he like to read? Does he love yummie cookbooks or thrilling biographies? What every book type he is, the icing on the cake will for sure be the personal, loving bookmark added to that gift.

Create your bookmark from our Photo Strips, using your own photos and clip arts from the library in the app and the most personal add on to your gift is his.

Wanna know more about how to create Photo Strips with clip arts? We show you how to here.

Tip! Your Photo Strips is as perfect to decorate the gift with as it is turned into a bookmark.

framkalla-presenttips-personligt-bokmärke-farsdag.jpg
fk-farsdag-presenttips-blogg-3.jpg
fk-farsdag-presenttips-blogg-4.jpg
 

Tip 3. Enlarge a moment as a Fine Art Poster and gift with a wooden poster hanger

One picture, one poster and you’ve created a magical gift to warm up a heart with. Add one of our new poster hangers and your poster gift is ready to decorate a wall at home or at work (or wherever preferred). Ledges made from the finest of Swedish wood with strong magnets keeping the poster in place.

Available in the sizes of 30 and 50cm and in the colours of white, black and oak. As elegant as timeless and most importantly — they do the job of framing life’s most important things in a very simple way.

framkalla-poster-presenttips-farsdag.jpg
framkalla-farsdag-poster-hängare-presenttips.jpg
 

Tip 4. Gather everything and everyone he loves in one poster

framkalla-foto-poster-farsdag-personlig-present.jpg

Surprise with a love bomb by collecting life and its best moments all in one place. Our photo posters are available in sizes ranging from 30x30cm to the grand 50x70cm with a good selection of grids from 6 to 54 pictures in each poster. Frame it, add a poster hanger or gift it just as it is and let a father enjoy the joy every day!

Tip! Add a text in the bottom right corner for an ever more personal touch..

Wanna get a better sense on how to create a visually good looking photo poster? Read our 3 step guide here.

framkalla-farsdag-presenter-poster.jpg
 

5. Frame your best moments and let the photo wall of a life time begin

Frame your best memories and start the creation of a grand, personal photo wall based on your life together. A nice activity for the hole family and a concept that can be expanded continually as life proceeds with new memories created and captured. It’s trendy, personal and loving.

Choose from a range of sizes, colours and passepartouts.

And hey, your photos are always delivered framed and ready, 100% hangable on a wall or steady rested on a shelf.

framkalla-inramade-bilder-personlig-present-fars-dag.jpg
fk-farsdag-presenttips-blogg-7.jpg
 

No, it doesn’t need to be harder to create such a personal gift.

 

Don’t have the app yet? No problem:

Gör plats åt det som verkligen betyder något

Vi har alla berättelser värda att berätta och vad passar bättre än att framhäva livets alla ögonblick i print? Livet händer hela tiden och med våra telefoner ständigt närvarande har det aldrig varit enklare att dokumentera varje litet ögonblick. Helt fantastiskt men också lite stressande. För hur ofta tar vi oss egentligen tid att sätta oss och se på alla dessa bilder? Och är det inte ibland lite övermäktigt med alla tusentals ögonblick som bara samlas och lagras i vår digitala sfär? Ta dig istället tid och välj ut de allra bästa av dessa tusentals och gör plats i ditt hem för det som verkligen betyder något. Så framkalla dina bästa stunder och inred ditt hem med dem. Här är 3 av våra favoritsätt att göra det på. Kanske blir det den perfekta gåvan till Fars Dag? Eller en oförglömlig klapp till jul? Till dig själv eller de du älskar mest.

Please, I’d like to read the article in English.

fk-montagemall-magnetlist-fapp-3040-svart.jpg
 

Tips 1. Häng upp ett ögonblick med hjälp av våra nya Posterhängare i svenskt trä

framkalla-poster-plakat-magnetram.jpg

Inramningar i all ära men ibland är känslan av en poster i all sin enkelhet lika tilltalande. Därför lanserar vi nu våra nya Posterhängare. Lister av svenskt trä med starka magneter som håller din poster på plats och får den att falla naturligt. De kommer i storlekarna 30cm och 50cm och i färgerna vit, svart och ek. De är eleganta, tidlösa och praktiska, liksom enkla att montera och hantera om du vill byta ut din poster mot en annan efter ett tag. 

framkalla-posters-magnetram-magnetlist.jpg
framkalla-posters-magnetram-magnetlist-bilder.jpg
framkalla-posters-magnetram-inredningstips-inredningsdetaljer.jpg
 

Tips 2. Framkalla 25 minnen som får turas om att förgylla i ett fotoställ av finaste björk

framkalla-bilder-foto-ställ-prints.jpg

Det må vara litet i sin fysiska form men kärleken det kan rymma är allt för stor att ens kunna ta på. Placera livet i ett björkställ och byt ut första bilden när du känner för det och låt ditt björkställ berätta dina livsberättelser om och om igen. Fotostället är handgjort i Sverige av det finaste björkträet från Dalarna där alla baksidor är stämplade för hand. En liten kloss med stor betydelse som du enkelt placerar vart än du vill i ditt hem, och flyttar runt efter behag. Det bästa av allt? När du har nya livsberättelser att framkalla kan du köpa lösa Retro Prints att byta ut de gamla bilderna med. Bra va!?

framkalla-bilder-iphone-andorid-foroställ-björk.jpg
fk-lifeondisplay-blogg-retros+ställ-3.jpg
 

Tips 3. Rama in livet och skapa en tavelvägg med dina egna bilder

fk-lifeondisplay-blogg-framedprints-1.jpg

Låt dina finaste av minnen ta plats genom att ta konceptet tavelvägg till en helt ny nivå. Mixa upp med de tavlor du redan har eller sätt ihop en kombination helt baserad på dina egna minnen och ögonblick. Och gör det i några enkla steg i appen. Dina tavlor leveras alltid inramade och klara med tejpade baksidor, syrafri passepartout och omslutna av riktigt glas. Så enkelt blir livet till ett hantverk. Lika roligt att skapa som att njuta av.

fk-lifeondisplay-blogg-framedprints-2.jpg
fk-lifeondisplay-blogg-framedprints-3.jpg
 

Tänk så lätt att faktiskt göra plats åt det som verkligen betyder något.

 

Har du inte appen än? Inga problem:

Make room for what matter the most

We all have stories worth telling and what better way to do so than in print? Life happens constantly and with our high quality phone cameras always ready it’s never been easier to document every little moment. Absolutely fantastic but also a bit stressful. How often do we really take the time to go through and enjoy all these photos stacked on our devices? Instead we suggest you to sit down once to mark your absolute favourites and then turn them into print. Simply make room for what matter the most in a place that matter the most, your home. So these are our 3 favourite ways to do just so. Maybe you turn a photo (or many) into the most thoughtful gift for Father’s Day, or any day? Or you surprise your family on Christmas with the best moments shared together?

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

fk-montagemall-magnetlist-fapp-3040-svart.jpg
 

Tip 1. Decorate with a single moment beautifully hanged with our new Poster Hangers made from Swedish wood

framkalla-poster-plakat-magnetram.jpg

Frames in all honour but sometimes keeping the sensation of a poster in all its simplicity is as appealing. That’s why we’ve launched our new Poster Hangers. Simply ledges made out of Swedish wood with magnets strong enough to keep your poster in place. They’re available in the sizes of 30 and 50cm and in the colours black, white and oak. They’re elegant, timeless and practical as they’re easy to mount and handle when swapping posters over time.

framkalla-posters-magnetram-magnetlist.jpg
framkalla-posters-magnetram-magnetlist-bilder.jpg
framkalla-posters-magnetram-inredningstips-inredningsdetaljer.jpg
 

Tip 2. Print 25 moments as Retro Prints and put them on display, one by one, in a delicate Birch Wooden Stand

framkalla-bilder-foto-ställ-prints.jpg

It may be tiny in its physical form but the love contained inside is too big to even describe. Put life on display in a birch wooden stand, swap photos when you feel like it and let your photo stand tell your precious life stories over and over. The stand is handmade in Sweden from the finest of birch wood from Dalarna with backsides all stamped by hand. It’s a tiny block with great impact, so easy to place wherever you prefer it to be placed and as easily moved around when in need. The best part? When life serves you new stories to be told, simply print a batch of new Retro Prints and swap the old ones. Or get another block and grow your stories. All possibilities.

framkalla-bilder-iphone-andorid-foroställ-björk.jpg
fk-lifeondisplay-blogg-retros+ställ-3.jpg
 

Tip 3. Frame life and create a gallery wall from your own photos

fk-lifeondisplay-blogg-framedprints-1.jpg

Let your best of memories occupy space by taking the concept of gallery walls to a new level. Mix up your new Framed Prints with the art you already have at home or create a new combination of frames from your own photos and moments only. And do so in a few simple steps in the app. Your photos will be delivered framed and ready to hang with tejped backsides, acid free passepartout and encapsulated by real glass. Just like in the museums. So let your life become pure photo goods. As fun to create as to enjoy.

fk-lifeondisplay-blogg-framedprints-2.jpg
fk-lifeondisplay-blogg-framedprints-3.jpg
 

Could you ever imagine it would be this easy to make room for all the things that truly matter in life?

 

Don’t have the app yet? No problem:

En bebis, tusen ansiktsuttryck — 5 steg för hur din bebis utveckling blir till fotoposter

De växer upp så fort och den ena dagen är aldrig den andra lik. Från första ögonkontakten, till första leendet, första skrattet och ja, första allt. Att dokumentera din bebis utveckling är minnen för livet. En påminnelse om dess utveckling och en påminnelse om hur varje litet ansiktsuttryck kan bidra till den största av glädje, varje dag. Så dokumentera din bebis med din mobil och låt sedan dina favoriter bli till fotoposters och oändliga lyckopiller att värma ditt hem med. Här är våra 5 bästa tips för hur din bebis alla känslor blir till en stilfull, härlig och värmande poster.

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-poster-bebis-bilder.jpg
 

1. Prata och lek med din bebis

framkalla-baby-poster-bilder-foton-minnen-familjeliv.gif

Och låt det ta tid. På så sätt blir bebis avslappnad och har lättare till skratt, tankar och annat som skapar en poster full av liv. Och det blir dessutom en mysig och rolig stund tillsammans.

2. Fotografera en bildserie rakt uppifrån

Och du skapar automatiskt ett enhetligt uttryck samtidigt som du lätt får bra kontakt med din bebis i detta perspektiv. Alltså ett ypperligt sätt att fånga livets alla ansiktsuttryck på. Genom att ta bilderna vid samma tidpunkt blir det automatiskt en fin serie som bibehåller ett liknande ljus och du behöver inte lägga så mycket tid på redigering. Ett tips dock är att applicera ett filter för ett lite mjukare och mer bearbetat intryck. Telefonens inbyggda filter brukar kunna göra underverk i ett klick.

3. Färgmatcha filt och kläder

Och din poster blir automatiskt enhetlig, genomtänkt och lika snygg som glädjande. Det är också en faktor som bidrar till att bilderna inte behöver särskilt mycket redigering för att få ett sammanhängande uttryck.

framkalla-bilder-bebis-poster.png
 

4. Välj ut dina favoriter & samla dem i en mapp

Och du hittar dem snabbt och lätt när det är dags för framkallning. Samtidigt får du en bra överblick av flödet och ser vilka som passar bra ihop. Döp din mapp till något du tycker passar och fyll på den med tiden.

framkalla-baby-bilder-iphone-poster.png
 

5. Bygg på din samling över tid genom att skapa flera posters

Och du har plötsligt en hel serie posters som återberättar en bebis från liten till lite större. Ett magiskt sätt att ta tillvara på den där tiden som alltid passerar för fort. Tänk så enkelt att skapa något så personligt, meningsfullt och värmande.

framkalla-foto-poster-bebis-bilder-iphone-android.jpg

Vill du ha fler tips på hur du ger nytt liv åt dina minnen genom att skapa härliga posters? Läs vår guide till hur din graviditet blir till poster och våra 3 bästa tips för hur du skapar en visuellt sammanhängande fotoposter.

 

Har du inte appen än? Inga problem:

One baby, many faces — A 5 step guide on how to turn your baby pics into a unique photo poster

They grow up so fast and no day is like the other. From the first moments of eye contact, to the first smile, the first laugh and yes, the first of everything. To document your baby grow, develop and evolve are memories for life. A sweet reminder of its growth and an even sweeter reminder of how the smallest of facial expression can bring the greatest of joy, every day. So document your baby with your phone and then let your favourites get a place in the spotlight by turning them into a photo poster and a happy pill to warm up a home. These are our 5 best tips on how to gather all your baby’s emotions in one stylish and heart warming photo poster.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-poster-bebis-bilder.jpg
 
  1. Talk and play with your baby

framkalla-baby-poster-bilder-foton-minnen-familjeliv.gif

And let it take time. That way you keep your baby relaxed with a mind closer to laugh, thoughts and observation - all these things creating a poster full of life. On top of that you create space for some fun times together.

2. Capture a series of photos from above

And you automatically underline a uniform look as well as this perspective allows a good contact with your baby. Another great hack for a uniform look is to capture a series of photos for your poster all at once. By doing so, the light will serve the same conditions, and you wont have to spend as much time on editing for a uniform look. However, a good tip is to add a filter for a softer and more processed vibe. Your phones editor’s pre made filters will do the job in a snap.

3. Colour match blanket with clothing

And you tick yet another great hack for a good looking, well thought through and joyful poster. This as well is a great way to save time on editing.

framkalla-bilder-bebis-poster.png
 

4. Choose your favourites and gather them in a folder

And you’ll reach them smoothly when in the app creating your poster. This also gives you a brief overview of the feed making it easy to tell which photos that goes good together. Name your folder accordingly and add photos as your baby adds skills to its facial expressions.

framkalla-baby-bilder-iphone-poster.png
 

5. Expand your “One baby, many faces” collection by creating new posters over time

And all of a sudden you have a collection of posters telling the story of a very small baby turning into a little bigger baby. A magical way to take advantage of this very special time that tends to pass by way to fast.

framkalla-foto-poster-bebis-bilder-iphone-android.jpg

Wanna get some more tips on how to breathe new life into your memories by turning them into posters? Read our guides on how to turn a baby belly into a poster and our 3 best tips on how to create a visually good looking photo poster.

 

Don’t have the app yet? No problem:

Skapa en magisk fotoposter av dina gravidbilder — våra 3 bästa tips:

Är du gravid eller känner du någon som går i väntans tider? Då är detta något för dig. Att få både känna och se hur ett alldeles nytt liv tar form är kanske något av det mäktigaste en kan uppleva. Det är en tid full av hopp, förväntan, rädslor, lycka och förändring. Och lika magiskt som det är att uppleva denna tid, lika vackert är det att få se tillbaka på den när de där nio månaderna passerat. Därför har vi satt ihop en liten guide för hur du skapar den mest kärleksfulla och minnesvärda postern från din graviditet.

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-gravid-bilder-foto-poster-tips.jpg
 

Tips 1. Fotografera din gravidmage på samma plats varje vecka

Genom att göra så skapar du automatiskt ett enhetligt flöde för din poster och den kommer på så sätt att upplevas lugnare, mer genomtänkt och visuellt sammanhängande. Dessutom är det ett roligt sätt att föreviga hur din mage blir större och större av liv där förändringen blir extra tydlig när omgivningen förblir den samma runt omkring. Oundvikligen kommer ljuset att variera, men detta är något som adderar lite extra liv åt postern utan att förstöra den sammanhängande, sköna känslan. Och du, låt den sista bilden vara en på dig med din bebis i famnen. För vad blir mer tydligt, kärleksfullt och rörande än att äntligen få hålla din lilla sparv i famnen, och dessutom visualisera det på detta kronologiska sätt?

fk-gravidposter-blogg-2.2.jpg
 

Tips 2. Samla bilderna i en mapp så du enkelt hittar dem vid framkallning

Eftersom du fotograferar din växande mage löpande över tid kommer också dina bilder att bli utspridda kronologiskt i din kamerarulle. Detta kan bli lite bökigt när du väl ska skapa din poster då du måste bläddra igenom alla bilder från tidsperioden i din kamerarulle för att kunna välja ut de bilder du vill ha med i din gravid-poster. Lägg därför dina bilder i en mapp så att du enkelt får tillgång till bara de relevanta bilderna när du väl är inne i Framkalla-appen för att skapa din poster. Det underlättar även när du ska redigera bilder och göra dem klara för framkallning.

framkalla-bilder-gravid-iphone-android

Om du sedan väljer att göra en poster med 6 bilder, 54 bilder eller något där mittemellan är såklart helt upp till dig. Varje graviditet är unik i sitt slag, och så kommer din poster att bli.

 

Tips 3. Redigera dina bilder & använd filter för att skapa ett sammanhängande visuellt uttryck

Våra telefoner idag är i sig som små men kraftfulla redigeringsprogram. Använd den inbyggda redigeraren i din telefon eller ta hjälp av en app för att skapa ditt unika uttryck. I exemplet här har vi valt att göra alla bilder svart/vita med hjälp av iPhones egna filter “Noir”.

Två bra saker att tänka på när du redigerar dina bilder inför framkallning:

  1. Använd en app som inte komprimerar bilderna vid export — dvs. en app som exporterar ut dina bilder i originalstorlek och inte försämrar kvaliteten. Oftast är din telefons inbyggda redigerare bra för detta ändamål, liksom appen VSCO som finns att ladda ner på App Store/Google Play.

  2. Ljusa upp dina bilder något så att de mörka/svarta partierna inte tar över i print. Det gör du enkelt innan du laddar upp dem i appen.

Vill du ha fler tips på hur du redigerar dina mobilbilder i några enkla steg? Läs vår guide för hur du redigerar bilder i 4 enkla steg med hjälp av exponering, kontrast, färg och beskärning.

Det är ofta enkelt att redigera och skapa ett enhetligt uttryck direkt i din telefons inbyggda redigerare. I exemplet här använder vi en iPhone 8 plus.

Det är ofta enkelt att redigera och skapa ett enhetligt uttryck direkt i din telefons inbyggda redigerare. I exemplet här använder vi en iPhone 8 plus.

Tänk så enkelt att skapa en alldeles egen berättelse i bilder från ditt liv. Vill du läsa mer på temat? Vi har samlat våra 3 bästa tips för hur du fångar ett växande liv på bild i vår guide till gravid-bilder här.

 

Har du inte appen än? Inga problem:

3 tips on how to create a magical photo poster from your pregnancy pictures

Are you pregnant or do you know someone who is? Then this article is for you. To both feel and watch a growing life take shape might be one of the most powerful experiences one could ever be a part of. It’s a time full of hope, expectation, fear, happiness and change. And as magical as it is to experience this time, as beautiful is it to look back at it once those nine months has passed. And therefore we’ve put together a guide on how to create the most loving and memorable photo poster from your pregnancy. Dig in and let’s create more magic.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-gravid-bilder-foto-poster-tips.jpg
 

Tip 1. Photograph your belly in the same place every week

By doing so you’ll create a uniform feed of images for your poster turning it into a more uniform piece of personal photo art. It’s also a fun way to eternalise how your belly grows and gets bigger while the surroundings stays the same. Simply put the change of life in focus, and not the opposite. Inevitably, the light will change and appear differently in each photo, but that simply adds a feel of life without out ruining the the nice, uniform feel. And what better way to wrap up your poster than letting the last photo represent you with your beloved, new born little baby in your arms?

fk-gravidposter-blogg-2.2.jpg
 

Tip 2. Gather your photos in a folder ment for your poster

Since your’re photograping your growing belly over time, your photos will be sprawled chronologically in you camera roll. This may be a little trappy once your’re about to create your poster since you’d have to scroll through all photos in your roll from that time period when picking the photos for your baby belly poster. A great way to get around this little issue is to create a folder specifically ment for these photos. This not only gives you easy access to the photos once in the Framkalla app ready to print them, but it also allows you to edit them easily when preparing them for print and you also get a good feel of the feed they will produce in your new poster.

framkalla-bilder-gravid-iphone-android

If you then choose to create a poster with 6 photos, 54 photos or anything in between is all up to you. Each pregnancy is unique and so will your poster be.

 

Tip 3. Edit your photos & use filters to create a uniform, visual look

Our phones today are like small, yet powerful tools for editing all in themselves. So use the embedded editor in your phone or use an app to create your unique vibe. In this example we’re using iPhones camera editing filter “Noir” for all the photos, making them black and white for a very solid look.

Two good things to keep in mind when editing your photos for print:

  1. Use an app that does not compress the photos when exporting them — that means an app that exports your photos in its original size without deteriorating its quality. Your phones own editor is usually a good idea, as well as the VSCO app available on App Store/Google Play.

  2. Brighten up your photos a little to ensure the blacks won’t take over the details in the photos in print making them too dark. Do so before uploading them into the Framkalla app.

Would you like some more tips on how to edit your phone photos? Read our guide on how to edit your photos in 4 simple steps using exposure, contrast, colour and cropping.

It’s usually easy to add a filter and edit the brightness, contrast etc. directly in your phones editor.

It’s usually easy to add a filter and edit the brightness, contrast etc. directly in your phones editor.

Who’d have though it’d be this easy to create a personal story from your own life in print? Interested in getting some more reading on the theme? We’ve gathered our 3 best tips on how to capture on growing life on camera in our guide for pregnancy photography.

 

Don’t have the app yet? No problem: