Hylla kärleken: Framkalla minnen på Alla Hjärtans Dag

Vem älskar du? Din mormor, din vän, din fru, din hund, din kille, sambo, ditt barn eller dina föräldrar? Vem det än må vara - Alla Hjärtans Dag är ett ypperligt tillfälle att fira kärleken! Vi har alla berättelser värda att berätta, och vad är bättre än att hylla dem än genom framkallade bilder från livets alla stunder?Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-minnen-alla-hjartans-dag.jpg
prints-for-valentines
 

Rama in livet

Sprid kärlek varje dag genom att dekorera ditt hem, eller hemmet till den du älskar, med inramade bilder från ett kärleksfullt ögonblick. Ge bort en inramning till dig själv eller till den du håller kär. Eller varför inte båda?!

print-photos-valentines
framkalla-bilder-alla-hjärtans-dag
 

Ge bort en låda med minnen istället för choklad

En box choklad kan aldrig slå fel men den varar inte särskilt länge. Så varför inte uppgradera till en box full av värdefulla minnen och ögonblick istället? Den smakar kanske inte lika gott, men den kommer garanterat att framkalla leenden och uppskattning som varar… för alltid!

memorybox_framkalla_App_appstore_valentines
 

Gåvor som betyder mer

Vi har lärt oss att våra framkallningar främst skapas som gåvor, oavsett säsong. Antingen till en själv, eller till en älskad. Därför vill vi att det ska vara lätt att skapa de mest personliga av gåvor: med varje Memory Box medföljer dessa “With Love”-kort helt kostnadsfritt. Allt du behöver göra är att signera. Tänk så enkelt att skapa något så meningsfullt…

withlove_tofromcard_framkalla_App_appstore
 

Har du inte appen än? Inga problem:

download_framkalla_App_appstore

Celebrate love: Gift a printed memory or many

Who do you love? Your grandma, your friend, your wife, your dog, your boyfriend, your kid or your parents? Who ever it may be - Valentines Day is the perfect opportunity to celebrate love in all forms! We all have stories worth telling, and what better way to celebrate them than through printed photos from all those precious moments in life?

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-minnen-alla-hjartans-dag.jpg
prints-for-valentines
 

Frame life

We believe that love should be spread every day and a brilliant way to do just so is by turning a loving memory into a Framed Print decorating your home, or the home of a loved one. Right!?

print-photos-valentines
framkalla-bilder-alla-hjärtans-dag
 

Gift a box of memories instead of chocolate

A box of chocolate can never go wrong but it wont last too long. So why not upgrade the box to one filled with precious moments and memories instead? It may not be as tasty, but we can guarantee smiles and appreciation that will last… Forever!

memorybox_framkalla_App_appstore_valentines
 

Gifts that truly matter

If there’s one thing we’ve learnt lately, it’s the fact that our range of prints are mainly created as gifts, regardless the season. So we believe it should be easy to gift the most precious things in life: With every Memory Box comes a With Love Card free of charge. All you need to do is sign it, seal it and gift it with, yes, love. So simple to create something so truly meaningful…

withlove_tofromcard_framkalla_App_appstore
 

Don’t have the app yet? No problem:

download_framkalla_App_appstore

Framkalla bröllopet Del 1: Save the Date med en unik Photo Strip

Ska du gifta dig snart eller känner du någon som ska? Då är det kanske hög tid att börja tänka på Save the Date? Våra Photo Strips hjälper dig att skapa roliga, annorlunda och personliga utskick så att ingen missar er stora dag. Vi visar dig hur i några enkla steg.

Please, I’d like to read this article in English!

Obs! Kuvert medföljer ej   . Vi rekommenderar DL-kuvert (220x110mm).

Obs! Kuvert medföljer ej. Vi rekommenderar DL-kuvert (220x110mm).

Steg 1. Välj bilder

x-mas_clipart

Kärlek + Clip Arts

Du hittar vårt inbyggda ClipArt-galleri nere i högra hörnet och kamerarullen med dina bilder i det nedre vänstra. Välj dina favorit ClipArts och blanda upp med dina mest kärleksfulla foton och din Save the Date-hälsning är så gott som klar. Nästan...

Tips: Skapa en mappa i din kamerarulle med de bilder du vill ha med på din Photo Strip för lättare åtkomst när du skapar i appen. Vet du inte hur du gör? Vi visar dig i denna artikeln.

 

Steg 2. Sortera bilder och lägg till en text

framkalla-savethedate-howto

Swappa & skriv

Positionera: För att byta plats på bilderna markerar du bara de två du vill swappa. Gör sedan så med alla bilder tills de ligger precis så som du vill ha dem.

Personifiera: Du kan enkelt lägga till en text med vårt text-verktyg, eller byta bakgrundsfärg med hjälp av penseln.

 

Steg 3. Beställ och skicka ut din kärlekshälsning

När dina bilder ligger som de ska och ditt budskap är graverat är det bara att beställa dina kärleksfulla hälsningar och skicka ut dem så att ingen missar er stora dag.

Tips: Ska du skicka en hel hög med Photo Strips? Du kan enkelt duplicera din beställning i kassan och behöver inte gå igenom skapande processen om och om igen. Tänk så enkelt att skapa något så meningsfullt.

framkalla-savethedate-ideas
 

Har du inte appen än? Inga problem:

Print your wedding Pt. 1: Save the Date with a unique Photo Strip

Are you getting married soon or know someone who is? Then it’s about time to send out those Save the Date greetings. Our Photo Strips will help you in creating fun, unique and personal greetings so that no one will miss your big day. We show you how to in a few simple steps.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

Please note! Envelopes are not included.    We recommend the DL envelopes (220x110mm).

Please note! Envelopes are not included. We recommend the DL envelopes (220x110mm).

Step1. Choose images

Copy of x-mas_clipart

Love + Clip Arts

You’ll find our pre-build ClipArt gallery in the bottom right corner and the camera roll with your own photos in the bottom left corner. Choose your favourite Clip Arts and mix up with your most lovable photos and your Save the Date Strips are about done. Almost…

Tip: Create a folder in your camera roll for easy access to the right photos when creating in the app. Don’t know how to? We show you in this article.

 

Step 2. Sort your photos and add a little text

framkalla-savethedate-howto

Swap & write

Position: To change position of each and every photo simple mark the two you wanna swap and continue to do that with every photo until all of them are just exactly where you want them to be.

Personalise: You can then add a text with date details the text tool or change background color with the brush tool.

 

Step 3. Order and send out your love greetings

When your photos are in order and your message is clear - order your loving greetings and send them out to make sure no one will miss your big day.

Tip: Have a bunch of Photo Strips to send out? Simply duplicate your order at check out - no need to go through the creating process over and over… As simple as that to create something so meaningful.

framkalla-savethedate-ideas
 

Don’t have the app yet? No problem:

4 saker värda att veta — Våra kalendrar är mer än bara kalendrar

Påbörja det nya året med ordning och reda. Och kanske på ett lite mer hållbart sätt än tidigare. Här är 4 saker värda att veta om våra nya kalendrar:

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-kalendrar-bilder-vägg-block

1. FCS miljömärkning

Både väggkalendern och kalenderkorten är printade på FCS-märkt papper. En märkning som innebär ett arbete mot ett mer miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Bland annat innebär de att märkningen tar hänsyn till djur- och växtarter, att säkra sunda arbetsvillkor för de som arbetar i skogarna, urfolks rättigheter samt skogens möjlighet till återhämtning och framtida möjlighet att bära skog. 

 

2. Återanvändningsbara möjligheter

framkalla-kalender-bilder

När månaden är slut får ditt kalenderkort enkelt nytt liv genom att du klipper eller skär bort kalenderdelen på kortet med hjälp av baksidas skärmärken. Pappret är dessutom lätt att skriva på om du exempelvis vill använda bilden som en personlig hälsning till någon du tycker mycket om eller vill skriva en notering om bilden i sig. Bra va?

framkalla-kalender-kort-bilder

När året är slut kan du beställa ett refill-paket till ditt björkställ istället för att köpa en helt ny

fk-kalenderjort-reuse-vägg-n.jpg

För väggkalender klipper/skär du enkelt bort spiralmärkena och vips har du en poster/print i A4-format att rama in eller pryda en vägg med precis som det är.

 

3. Detaljerna

Fotoställen till kalendern består av mjukt och fint björkträ från Dalarna som bli vackrare och vackrare ju äldre de blir, precis som livet självt. Låt ditt björkställ åldras tillsammans med dina livsberättelser. Varje baksida är dessutom stämplad för hand — för vi tror på att det är de små detaljerna som skapar en ännu bättre helhet.

fk-kalendersta%CC%88ll-16.jpg
 

4. 100% svenskt

De nya kalendrarna är 100% producerade i Sverige. Det innebär att vi kan säkra goda arbetsvillkor, kortare transporter och kvalitet.

Vi hoppas ni är lika exalterade över de nya kalendrarna som vi är! God fortsättning!

 

Har du inte appen än? Inga problem:

4 facts worth knowing — Our calendars are more than just calendars

Start off the new year with structure and style. And maybe a little more sustainable than before. Here are 4 things worth knowing about our new calendars: 

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-kalendrar-bilder-vägg-block

1. FCS certified paper

Both the Wall Calendar and the Calendar Cards are printed on FCS certified paper. A certification aiming for a more sustainable, socially responsible and economically viable use of the worlds forests. The main principles means that this certification make allowances for animal and plant species, good conditions for the workers in the forests and the possibilities for the forests to revitalise and receive in the future.

 

2.  Reusable potentials 

framkalla-kalender-bilder

When one month comes to an end you easily breathe new life into it's card by scissoring or cutting the calendar part with the help of trim marks on the back side.

framkalla-kalender-kort-bilder

When yet another year comes to an end you can order a refill pack for your birch stand instead of purchasing a complete new version.

fk-kalenderjort-reuse-vägg-n.jpg

In terms of the Wall Calendar, you simple scissor or cut by the spiral to turn a calendar side into a A4 printed poster. Frame it or decorate with it just as it is.

 

3. Effort into details

The photo stand is made out of the finest birch wood from Dalarna, a material that will age with beauty, just as your life stories. Also, each and every back side is stamped by hand. Why? Simply because we believe the result lies in the details.

kalender-foto-framkalla.jpg
 

4. 100% Swedish

The new calendars are 100% produced in Sweden. That means that we can ensure working conditions and shorter transports as well as materials and quality. 

We hope you're as excited about the new calendars as we are. Happy new beginnings! 

 

Har du inte appen än? Inga problem:

Hur berättar du ditt 2018? Våra 3 bästa sätt att framkalla ett år i bilder:

2018 lider mot sitt slut och vi börjar sakta men säkert fundera över året som gått. Vi minns det fina, det jobbiga, det ledsamma, det extremt roliga och härliga. Så vad är bättre än att samla och framkalla årets alla ögonblick? Arkivera det i Memory Boxar, skapa en personlig poster eller låt dina bästa stunder från 2018 bli grunden i 2019 års fotokalender. Här presenterar vi våra 3 favoriter. Hitta din och ditt framtida jag kommer att tacka dig!

Please, I’d like to read this article in English!

Memory Boxar, klassiska prints och inramningar - hur berättar du om ditt 2018?

Memory Boxar, klassiska prints och inramningar - hur berättar du om ditt 2018?

 


Favorit nr. 1 — Fotokalender x3 och ett år i bilder

Ett nytt år betyder en ny kalender. Återberätta ditt 2018 i bilder genom att låta de 12 bästa följa med in i 2019 års fotokalender. Och ja, vi har äntligen utökat vårt sortiment av kalendrar och kan stolt presentera två helt nya versioner. Väggkalendern är en exklusiv version av en klassiker. Med folierade detaljer, en spiral i koppar och FCS-märkt papper i grövre struktur som både känns lyxig och samtidigt är lätt att skriva på. Riv av varje månads bild när den gått låt den istället bli till en fotoposter i A4-format. Länge leve livets bästa stunder!

Väggkalender på FCS Mohawk Egg Shell papper

Väggkalender på FCS Mohawk Egg Shell papper

I samma serie har vi också släppt årets nyhet Björkställ + Kalenderkort. Samma härliga papper, men med en annorlunda utformning. Låt dina kalenderkort stå på display i ett stilrent björkställ med trä från Dalarna. Och vet du? När året är slut du enkelt skära av datumdelen på korten och ditt kalenderkort har plötsligt blivit en separat bild. Skriv en hälsning på baksidan och ge bort, sätt upp på väggen eller fyll ett fotoalbum. På baksidan av korten hittar du skärmärken, för det ska ju vara lätt att hitta flera användningsområden åt samma sak, tycker vi. Inför 2020 då? Då släpper vi ett re-fill paket så att du kan sätta en ny kalender i samma kloss. Trippelt bra!

Björkställ + Kalenderkort

Björkställ + Kalenderkort

Eller så kanske du helt enkelt gillar vår klassiker Poster-kalendern och önskar uppdatera 2018-års version till årets? Vilken din favorit än må vara så kommer den skänka glädje varje dag, hela 2019. Tiden är inne för ett nytt år i bilder.

Posterkalender 2019

Posterkalender 2019

 

Favorit nr. 2 — Fotopostern, alla favoriter på samma ställe

Skapa posters med olika teman, så som semestern, hösten eller familjen, eller blanda hejvilt från livets alla stunder. Välj mellan olika storlekar och grids och framkalla en poster som berättar sagan om ditt liv. Lägg till en ram och din poster är klar att pryda ett rum direkt. Vill du ha tips på hur du skapar en visuellt sammanhängande poster? Läs vår guide om hur du skapar en snygg fotoposter.

Fotoposters i olika grids och storlek

Fotoposters i olika grids och storlek

Lägg till en ram och välj mellan vit, svart eller ek

Lägg till en ram och välj mellan vit, svart eller ek

 

Favorit nr. 3 — Framkalla bilder för att arkivera och samla årets bästa ögonblick i Memory Boxar

Sammanfatta året i bilder och samla i Memory Boxar

Sammanfatta året i bilder och samla i Memory Boxar

Har du en kamerarulle full av tusentals bilder från det gångna året? Tänkte väl det. Och älskar du känslan av att bläddra igenom dina bilder i handen, precis som förr i tiden? Tänkte väl det. Här är en idé: Framkalla hela ditt 2018 som klassiska prints och samla dem i olika Memory Boxar med olika teman. För du vet väl att våra arkiverings-kort alltid medföljer i alla lådor, helt kostnadsfritt? För vi tror på att det ska vara lätt att ta hand om det finaste en har, våra minnen.

Låt dina Memory Boxar stå framme och skapa personliga inredningsdetaljer med dem och dina bilder

Låt dina Memory Boxar stå framme och skapa personliga inredningsdetaljer med dem och dina bilder

 

Vi tror på att livet är bäst när det upplevs, men näst bäst när det återupplevs. Så gör ditt framtida jag en tjänst och framkalla livets stora och små ögonblick från året som gått. Kanske en ny tradition för mellandagarna? Det har det blivit för oss i alla fall… God fortsättning!

 

Har du inte appen? Inga problem:

How do you tell your 2018? 3 ways to summarise a year in print:

2018 is coming to an end and we’re slowly starting to reminiscing the past year. We’re remembering the good and the bad, the sad and the very happy and glorious. So what better way to celebrate a past year than breathing new life into its most precious and memorable moments? Archive it in Memory Boxes, create a personal poster or let your best moments from 2018 turn into a calendar for 2019. These are our 3 favourites. Find yours and your future self will thank you, we promise!

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

Memory Boxes, Classic Prints and Framed Prints - how do you tell your 2018?

Memory Boxes, Classic Prints and Framed Prints - how do you tell your 2018?

 


Favourite nr. 1 — Photo Calendar x3 and a year in pictures

A new year means a new calendar. Retell your 2018 in pictures by letting your 12 favourites tag along into 2019’s photo calendar. And yes, we’ve finally expanded our selection of photo calendars and proudly present 2 newbies with great feel. Our Wall Calendar is an exclusive version of a classic. Front details are foliated, the spiral is made out of copper and the paper quality is FCS marked Mohawk with an eggshell structure, for a great feel and easy writing.

Wall Calendar on FCS Mohawk Egg Shell paper

Wall Calendar on FCS Mohawk Egg Shell paper

Our second newcomer for 2019 is the Birch Stand + Calendar Cards. Made out of the same groovy paper but with a completely new and different look. Put your year on display in a stylish birch wooden stand from Dalarna, Sweden and tell your year with style, month by month. And did you know? When the year has passed, cut off the date part on the cards and turn them into prints. Write a greeting on the back of it and gift it, put it on the wall or fill up a photo album. On the backside of each card you’ll find cut marks, ‘cause we believe it should be easy to find many possible uses when the original purpose is played out. And when 2020 is coming? Simply update your birch stand with a refill package of calendar cards. All good, all thought through for you. Enjoy!

Björkställ + Kalenderkort

Björkställ + Kalenderkort

Or maybe you’re still a fan of our classic Poster Calendar and wish to update your 2018 version to the upcoming one? Whatever your favourite may be, it will bring joy into your life everyday, all 2019. Time has come for a new year in pictures.

Posterkalender 2019

Posterkalender 2019

 

Favourite nr. 2 — The Photo Poster: all favourites in one place

Create a photo poster to retell and relive your past. Turn your vacation, your autumn or your best family moments into different posters with different themes. Choose between 6 different sizes with 3 grids for every size and tell the magic tales from your own life. Add a frame and your poster will be ready to decorate space in a snap. Need som tips and inspiration on how to create a visually good looking photo poster? We’ve turned our best ones into a quick step-by-step guide here.

Photo Posters in different sizes and grids

Photo Posters in different sizes and grids

Add a frame and choose between white, black and oak

Add a frame and choose between white, black and oak

 

Favourite nr. 3 — Print photos to archive and collect this years most precious moments in Memory Boxes

Summarise a year in pictures and collect it in Memory Boxes

Summarise a year in pictures and collect it in Memory Boxes

Do you have a camera roll filled with thousands of photos from the passed year? Guessed so. And do you love the feeling of flipping though your photos physically, like back in the days? Guessed so. Here’s an idea - turn your whole 2018 into classic prints and collect them in Memory Boxes with different themes. You do know that the “Moments and Memories”-card is included for free in every Memory Box? We believe it should be easy to take care of the most precious things in life - our moments and memories.

Let your boxes turn into stylish details in your home where they’re easy to reach and open for travels down your memory lane…

Let your boxes turn into stylish details in your home where they’re easy to reach and open for travels down your memory lane…

 

To put it simple: we believe that life is best when lived, second best when remembered. So make your future self a favour by printing both the grand and tiny moments from the year that is now coming to an end. Maybe this will turn into a new end-of-the-year tradition? For us it has at least… We wish you all the best for the coming year!

 

Don’t have the app yet? No problem: