Fototips

Bli en bättre iPhonefotograf — 5 tips på hur du fotograferar vintern

Dags att ta på mössa, vantar och långkalsonger och ge dig ut. För även om vi redan börjat se våren någonstans långt bort i horisonten är det fortfarande en bra stund kvar av vintern. Den mörka, långa och kalla men också vackra, mysiga och härliga. Så, för att hylla även denna årstid och det absolut bästa med den har vi satt ihop en guide för hur du fångar vintern på bild på 5 olika sätt.

Please, I’d like to read this article in English!

bli-en-bättre-iphone-fotograf-tips

Tips 1. Fånga ljuset när det väl är framme

Vintern är till stor del ett tjockt mörker där solen ofta lyser med sin frånvaro och där dagsljuset är knappt. Men misströsta ej. När solen väl är framme och lyser upp en kall vinterdag är det kanske bland det vackraste som finns, så se till att ta till vara på ögonblicket, njut och fånga det på bild. Lek med olika perspektiv och låt naturen skapa ett naturligt ljusspel, som i bilden nedan. Genom att ta bilden i grodperspektiv låter du storheten i träden, ljuset och snön framhävas än mer. Låt dig själv bli något väldigt litet i något väldigt stort, vackert och hänförande.

 

Tips 2. Fånga det vackra i det melankoliskt grå

Ibland kan det grå kännas som ett tjockt töcken en aldrig lyckas ta sig ut ur, men med lite tankekraft och inställning är det lätt att omvandla det melankoliska till något mysigt och vackert. Inte sant? Så istället för att hålla dig inne när det känns som mest trist, ta med dig din kamera, dra på dig varma kläder och ge dig ut och upptäck allt det vackra det grå kan framkalla.

 

Tips 3. Fånga känslan av vintern precis så som du ser den med hjälp av komposition

Ibland är allt som behövs för att hitta de bästa av motiv att bara stanna upp. Titta ner på marken som bär dig eller fånga världen så som både du och ditt motiv ser den. Utnyttja sedan den miljö du fotograferar i och leta efter nya vinklar och perspektiv för din komposition.

Arbeta med white space och låt denna teknik framhäva det du ser genom att låta en stor del av bilden bestå av “ingenting”. På så sätt blir ditt fotografi luftigt, stilistiskt och berättande på samma gång. Oftast är det de små ögonblicken som framkallar de starkaste av positiva känslor. Som att känna och höra snön knarra under dina fötter för att sedan stanna upp och låta dig bländas av det vita i det lugna ögonblicket. Ibland är det så enkelt som känslan av att känna dig rotad i marken, i all sin enkelhet. Föreviga detta och skapa en samling minnen att dekorera vardagen med. Kanske du till och med kan höra snön och tystnaden när du ser tillbaka på dina bilder?

somduserden2.jpg

Centralperspektivet är exempelvis ett effektivt sätt att skapa djup i bilden så att den suger in sin betraktare. Att också placera ditt objekt med ryggen mot dig själv för att fånga både ditt objekt och det hen ser på samma bild. Detta är ett lätt sätt att berätta en historia i en historia och samtidigt fånga ögonblicket på ett försiktigt och ödmjukt sätt.

somduserden1.jpg

När du aktivt arbetar med kompostition och berättande även i de enklaste av bilder skapar du automatiskt stilistiska fotografier som kan bli till din alldeles egna fotokonst.

 

Tips 4. Hitta den avvikande färgen och låt den poppa

Vintern är inte känd för att vara den mest färgstarka av våra årstider, snarare tvärt om. Eller? Om en öppnar sina sinnen och ser sig noga omkring går det att hitta färg i den mest entoniga av tider. Ibland helt naturligt, ibland från det av människan skapat.

fk-fototips-vintern-färg-02.png

Genom att aktivt se dig om efter avvikande färger i din miljö kommer det garanterat hjälpa dig att fånga motiv som både är intressanta att se på samtidigt som de ofrånkomligt drar betraktarens ögon åt sig. Och har du tur kanske du till och med upptäcker både nya platser, människor, vinklar och vrår i din närmiljö.

fk-fototips-vintern-färg-01.png

Så vad gör du med alla dina vintrigt härliga bilder när de väl ligger på där i kamerarullen på din iPhone? En bra idé är att samla dem i Memory Boxar och skapa samlingar av olika händelser, resor, perioder eller dagar. Och visste du att med varje Memory Box medföljer ett kort för arkivering? Det ska vara lätt att hålla ordning på livets alla ögonblick, tycker vi.

framkalla-bilder-vinter-fototips
 

Tips 5. Gå ut, njut och ha kul!

fotografera-vintern-iphone-fototips-framkalla

Ibland blir de bästa bilder till när vi förväntar det som minst. Vårt sista, och kanske viktigaste tips lyder därför - gå ut, plocka fram barnet i dig och ha kul. Men (!) med kameran redo, för man vet ju aldrig! Kanske fångar du årets bild att rama in som kan glädje ett hem i många, många år framöver?

framkalla-inramning-fototips-iphone-vinter
 
 

Har du inte appen än? Inga problem:

Step up your iPhone photography — 5 tips on how to photograph winter

Time to put on your beanie, gloves, long johns and head out in the cold. ‘Cause even though we can spot spring somewhere about in the horizon it’s still quite a while left of winter. The dark, long and cold but also the beautiful, cosy and in many ways delightful one. So, to celebrate this crispy season we’ve put together a guide on how to photograph winter in 5 different ways. Let’s head out, shall we?!

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

bli-en-bättre-iphone-fotograf-tips

Tip 1. Capture the light once it strikes

The winter season is in many ways covered in darkness where that sun is shining of absence. But, once it’s out drenching a cold winters day in its rays, it may be one of the most beautiful things there is. So make sure to be there to enjoy it and capture it on camera. Play around with different perspectives and let nature in itself create a nature play of light, as in the photograph below. By capturing the photo in a frog perspective you allow the greatness in the trees, the snow, the light, yes, nature itself, shine through your photograph. Let yourself become something very small in something very big, beautiful and mesmerising.

 

Tip 2. Capture the beauty of grey melancholy

Sometimes the winters grey feels like a thick lid one never manage to get out of, but with a little help of positive thinking you may approach it in a different way. Turn the grey into something cosy and beautiful instead. Right!? So, instead of hiding indoors when winter is dull, bring your camera and warm clothes, get out and explore all the beauty the grey can arouse.

 

Tips 3. Capture the world just the way you see it and encapsulate that winter feel with a little help of composition

Sometimes all you need to find the best motives is to simply stop, look, feel and capture. Look down on the ground that carries your feet or capture the world the way both you and your object sees it. Take advantage of the environment you’re photographing and look for new angles and perspectives for your composition.

Work with white space and let this technique highlight what you see by letting a great part of the photography consist of “nothing”. When thinking in terms of white space you create an airy, stylistic and telling image all at once. Very often it’s the small moments provoking the strongest and most positive feelings. As when the snow squeak underneath your feet and you stop to listen to the calmness of a snowy landscape. Sometimes it’s as simple as feeling grounded. Eternalise this simplicity by creating a collection to decorate your everyday life with. Maybe this will make you hear the calmness of the snow every time you look at your printed photographs?

somduserden2.jpg

The central perspective is an example of an effective way to create depth in your photograph as well as captivating the attention from the on looker. To place your object with its back towards you creates a story in a story. It’s a way to capture what both you and your object sees in a careful, humble way.

somduserden1.jpg

When you work with composition and story telling even in the most simple of photographs you automatically create stylish photographs that easily can be turned in to your personal photo art.

 

Tip 4. Find the differing colour and let it pop

No, the winter is not famous for being the most colourful of seasons, rather the opposite. Or? If one open up once senses and start to carefully look around you’ll find that you may stumble upon colour even in the most dull times. Sometimes naturally, sometimes from what humanity created.

fk-fototips-vintern-färg-02.png

By actively searching for differing and popping colour in your surroundings you’re guaranteed to capture photos that are both interesting and beautiful to look at. And if you’re lucky you may even discover new places, people, angles and spaces in your everyday surroundings.

fk-fototips-vintern-färg-01.png

So, what to do then with all you winter crispy picture once they’re flooding your iPhones camera roll? A good idea is to collect them in Memory Boxes to create collections from different moments, travels, periods or days. And did you know, with every Memory Box comes a moments and memories-card free of charge. We do believe it should be easy to organise all those precious life moments.

 

Tip 5. Get out there, enjoy and have a lot of fun!

fotografera-vintern-iphone-fototips-framkalla

Sometimes the best of photos just happens when we expect it the least. Our last, and maybe most important tip goes by the old goody - get out, find the kid in you and have fun. But (!) with your camera ready, cause you never know! Maybe you capture the photograph of the year. If so, frame it and let it fill a home with joy for years and years to come…

framkalla-inramning-fototips-iphone-vinter
 
 

Don’t have the app yet? No problem:

Så fotograferar du dina barn - möt fotograf Anna Jansohn och ta del av hennes 3 bästa tips

Barn är alltid närvarande, alltid på väg och alltid med sin vilja på utsidan. Att fånga dem på bild är lika roligt som utmanande med ett resultat som aldrig går att förutspå. Vi mötte fotograf Anna Jansohn för att ta del av hennes tankar och tips kring foto generellt och konsten att fota barn i synnerhet.

Please, I’d like to read this article in english.

Foto: Samtliga bilder i artikeln är tagna av Anna Jansohn om ingen annan nämns

Foto: Samtliga bilder i artikeln är tagna av Anna Jansohn om ingen annan nämns

 

Detta är @annajansohn

Anna är en mångfacetterad, begåvad och inspirerande kvinna med många bollar i luften. Hon är utbildad kommunikatör, frilansande fotograf, blivande sjuksköterska och mamma till två små. En mix av konstnärsskap, skarphet och mänsklig närvaro som lyser igenom i hennes bildspråk och Instagram-feed som helhet. Anna är en mästare på att fånga mänsklighet och känslor i sina bilder och fotograferar främst bröllop och familjeporträtt. Så med ett så fenomenalt bildspråk vill vi såklart veta mer. Vad är hemligheten bakom bilderna? Och hur fångar man egentligen vilda barn på bild?

Foto: Sanna Brage

Foto: Sanna Brage

Anna har alltid varit intresserad av foto men det var inte förrän de senaste åren som intresset tog fart på riktigt och, tro det eller ej, först i vintras som hon köpte en ordentlig kamera och började satsa fullt ut. För Anna handlar det inte främst om att få till den mest tekniskt perfekta bilden, utan mer om att få till en fantastisk bild rent känslomässigt.

“När ljus, skärpa och känslor liksom dansar tillsammans och man bara känner ‘yes, där satt den’. Det behöver inte vara perfekt, utan det handlar mer om att man lyckas fånga exakt de känslorna som man vill få fram. Det är en stor men rolig utmaning och en fantastisk känsla när allt bara klaffar och jag lyckas ge kunderna just det - de rätta känslorna.”

fotografera_barn_annajansohn_framkalla.jpg

“Jag inspireras till största del andra fotografer, men även av film, konst, mode och tv. Det finns till exempel så otroligt många välgjorda serier som har ett helt fantastiskt bildspråk. Jag älskar det levande, operfekt perfekta och personliga. 

Anna är en mästare på färg och form och mixar det enkla med det lekfulla, det avskalade med det färgsprakande.

Anna är en mästare på färg och form och mixar det enkla med det lekfulla, det avskalade med det färgsprakande.

Kärleken till och konsten att fånga barn på bild

Ett genomgående tema i Annas bildspråk är naturligt ljus och naturliga miljöer. Det finns inte en enda bild i studiomiljö, så hennes tankar och tips rörande fotografering av barn blir därför extra relevanta även för dig som inte ser dig själv som ett proffs och vi hoppas att du blir lika inspirerad som vi blir.

“Mitt sätt att fota passar väldigt bra när det kommer till barnfoto, och jag har märkt att barn ofta trivs med att bli fotograferade av mig eftersom de inte behöver sitta still. Tvärtom får de springa omkring och leka som de vill och det är min uppgift att fånga dem i stunden. Jag tycker det blir bäst så för det är ju så livet ser ut. 

Tips 1. Fota i naturliga miljöer och anpassa dig efter barnet

Försök att fånga dina barn i sitt mest naturliga jag. Utforska ljus och vinklar utifrån vart ditt barn befinner sig och rör dig runt själv för att hitta rätt - tvinga aldrig barnet till att agera på ett sätt som inte är naturligt, det kommer aldrig att ge en naturlig bild.

annajansohn-2.jpg

“Att fota barn är en utmaning på så vis att de liksom inte biter ihop på samma sätt som vuxna gör, utan blir de trötta eller tappar lusten är det inte mycket att göra åt saken. Men på samma vis är det så underbart med barn, för de är verkligen sig själva. Deras personlighet lyser igenom och sätter en fin känsla i bilden. När jag fotar familjer är det sällan stelt just därför. Sedan tycker jag det är roligt med utmaningar och tro mig, det kan vara väldigt utmanande att fotografera barn.

Så se till att boka in en tid som passar barnets mat- och sovklocka. Trötta och hungriga barn brukar inte vara särskilt samarbetsvilliga. Ta pauser ibland, ha lite dryck och snacks eller frukt tillhanda. Och ta alltid med extra kläder. 

Tips 2. Sätt inte ribban för högt

“Ta det som det kommer och för vad det är. Prata med barnen om de är så pass stora, inte över huvudet på dem och se till att de förstår vad som ska hända. Om man utgår ifrån att allt kan hända och det får bli som det blir så brukar det gå allra bäst. Och barn känner av press och stress hos föräldrar, därför är mitt råd att försöka slappna av och ha roligt tillsammans den stunden. Då brukar bilderna komma av sig självt.

annajansohn_fotografera-barn_framkalla_bilder.jpg

Tips 3. Mutor är helt okej!

Även mobiler, menar Anna som tagit väldigt fina och stämningsfulla foton på barn som sitter och tittar på en skärm utan att för den sakens skull skärmen syns. Det viktigaste är att försöka få barnen att känna att ni leker en lek, snarare än att de blir fotograferade och står i centrum på ett obekvämt sätt.

fotografera_barn_fototops_framkalla
fotografera-barn-iphone-muta.jpg

Att hitta rätt känsla…

Det stora arbetet ligger inte bara i att ta själva bilderna, utan snarare i att välja ut rätt bilder och sedan skapa den rätta känslan med redigering.

“Om ljus är A och O för själva bilden så är redigering A och O för känslan i bilden. Jag ändrar min redigeringsteknik ganska ofta men börjar hitta ett sätt som jag tycker känns bra. I mobilen skulle jag varmt rekommendera VSCO. Det är en enkel app med massor av olika filter och verktyg för enklare bildredigering. Testa dig fram för att hitta ett filter som du gillar och kör sen på det.

annajansohnfotografi-2.jpg

… och att Framkalla känslor

När väl de bästa bilderna valts ut och redigerats återstår det roligaste: att bestämma vilka bilder som gör sig bäst som framkallningar. För visst blir det alltid lite extra levande att få en bild som en fysisk framkallning än att enbart spara den digitalt? Så känner vi i alla fall. Eller som Anna själv uttrycker det:

“Att se ögonblick bli en fysisk produkt, ett minne som man kan hålla i och titta på i handen, på en vägg eller i ett album. Det är en häftig känsla.

TACK! säger vi, för ovärdeliga tips och för att vi får inspireras av ett levande, närvarande och kärleksfullt bildspråk från livet och vardagen. Vi följer varje bild du tar.

Säg hej till Anna

Vill du komma i kontakt med Anna, veta mer eller kanske ta reda på om hon är rätt fotograf för dig? Besök hennes hemsida eller Instagram, och se till att följa för en daglig dos av värme och inspiration.

Har du inte appen? Inga problem:

Bli en bättre iPhone-fotograf Del 3: Våra 7 bästa tips för hur du fångar sommarkänslan på bild

Please, I'd like to read this article in english.

iphone_foto_tips_fota_sommaren.jpg

Sommaren är äntligen här igen med sina långa dagar, ljusa kvällar och färgsprakande karaktär. Det är en tid för kravlöst umgänge, avslappning, upplevelser och mycket tid utomhus. Det är också den tid på året vid minns med värme, hopp och önskan om att den ska komma tillbaka snabbt lika snart som den försvunnit. Därför är det likaså en tid som fastnar ofta och mycket på bild. Så här är våra 7 bästa tips för hur du fångar sommarkänslan på bild så att den värmer resten av året.

 

Tips 1. När solljuset är skarpt, hitta skugga

Sommaren är här med sitt bländande ljus som räcker nästan dygnet runt. Detta skapar unika fotomöjligheter som alla kan skapa känsla och karaktär i dina bilder. Från starkt solljus till disiga dagar och mjölkliga solnedgångar. Men bara för att det är ljust behöver det således inte betyda att det är optimalt. En av de största utmaningarna är att fota mitt på dagen i dränkande, skarpt solljus. När himlen när klarblå och solen gassar på som mest tenderar ljuset att reflekteras precis överallt vilket lätt skapar hårda kontraster och svårarbetade bilder. En bra idé för att undvika detta är att hitta en plats i skuggan där solljuset sippar igenom. Exempelvis under ett träd eller i en skogsdunge. Detta hjälper dig inte bara att hitta ett mjukare ljus att fotografera i, utan ramar också in bilden på ett fint sätt. Har du en iPhone 7+, 8+ eller X är det också kul att leka runt med telefonens inbyggda porträttfunktion för att skapa effektfullt skärpedjup i bilden. 

När du redigerar : Dra ner högdagrar och vithet något samtidigt som du justerar exponering så att bilden förblir ljus utan att det vita tar över. Mätta färgerna något för ett mjukare resultat. 

När du redigerar: Dra ner högdagrar och vithet något samtidigt som du justerar exponering så att bilden förblir ljus utan att det vita tar över. Mätta färgerna något för ett mjukare resultat. 

 

Tips 2. Skapa naturlig linsöverstrålning genom att fota i motljus

Det bästa med sommaren är att ljuset är närvarande trots att solen täcks av dis. För att inte få allt för platta och gråa bilder i dessa förhållanden är en kul idé att fota ditt objekt i direkt motljus och låta ljuset göra jobbet där naturlig linsöverstrålning skapar en härlig i effekt i bilden.

När du redigerar : Lek med temperatur för att skapa önskvärd effekt. Här har vi gjort bilden något varmare för en lite mer somrig känsla där hudfärg och hår poppar fint. 

När du redigerar: Lek med temperatur för att skapa önskvärd effekt. Här har vi gjort bilden något varmare för en lite mer somrig känsla där hudfärg och hår poppar fint. 

 

Tips 3. Fånga mjukheten i en mjölkig solnedgång

Inte alla solnedgångar behöver vara brinnande rosa och orangea för att vara vackra. De mjuka och mjölkliga kan vara minst lika härliga, och om inte än mer fotogeniska.

När du redigerar : Öka exponeringen, mätta bilden något och avsluta med att öka skuggorna försiktigt för att få en skarpt och kontrastrik men samtidigt mjuk och ljus bild. 

När du redigerar: Öka exponeringen, mätta bilden något och avsluta med att öka skuggorna försiktigt för att få en skarpt och kontrastrik men samtidigt mjuk och ljus bild. 

 

Tips 4. Utforska nya perspektiv

Ibland är det precis så som vi ser världen som vi vill minnas den. Ett exempel kan vara känslan av att uppleva sommaren i höjd med vattenytan. Har du ett vattentätt skal till din iPhone är detta det ypperliga tillfället att börja leka med perspektiv. 

fototips_iphone_sommar_bilder.png
När du fotar : Ta många bilder på samma objekt men i olika vinklar. På så sätt skapar du härliga bildserier fulla av minnen men som lika mycket skapar visuellt vackra berättelser av din sommar. 

När du fotar: Ta många bilder på samma objekt men i olika vinklar. På så sätt skapar du härliga bildserier fulla av minnen men som lika mycket skapar visuellt vackra berättelser av din sommar. 

 

Tips 5. Föreviga lugnet med hjälp av komposition

Utnyttja den miljö du fotograferar i och leta efter nya vinklar och perspektiv för din komposition. Centralperspektivet är exempelvis ett effektivt sätt att skapa djup i bild som suger in sin betraktare. 

När du fotar : Identifiera landskapets olika linjer och skapa din komposition utifrån din observation. Exempelvis, notera hur träden växer i förhållande till hur de möts av en stig som leder bort och ut ur bild. 

När du fotar: Identifiera landskapets olika linjer och skapa din komposition utifrån din observation. Exempelvis, notera hur träden växer i förhållande till hur de möts av en stig som leder bort och ut ur bild. 

Ett annat tips är att dela in bilden i tredjedelar och låta bakgrunden ta plats för att skapa en luftig känsla av frihet. Placera ditt objekt med ryggen mot dig själv för att fånga både ditt objekt och det hen ser på samma bild. Detta är ett lätt sätt att berätta en historia i en historia och samtidigt fånga ögonblicket på ett försiktigt och ödmjukt sätt:

tredjedelar_kompostition_iphone_foto_tips.png
 

Tips 6. Hitta naturliga färgskalor

Våran absoluta favorit som aldrig går ur tiden. När du börjar se dig om efter naturliga färgskalor i din omgivning så kommer du hitta dem och du kommer vilja fånga dem på bild. Och det blir fantastiskt fina bilder som ofta upplevs mer genomtänkta än de är. 

När du redigerar : Förstärk känslan genom att arbeta med exponering, färg och skuggor. Här har vi dragit ner mättnaden något, ökat skuggorna och balanserat upp med precis nog med ljus för att bilden inte ska upplevas som underexponerad. Färgerna smälter ihop på ett mjukt och härligt sätt. 

När du redigerar: Förstärk känslan genom att arbeta med exponering, färg och skuggor. Här har vi dragit ner mättnaden något, ökat skuggorna och balanserat upp med precis nog med ljus för att bilden inte ska upplevas som underexponerad. Färgerna smälter ihop på ett mjukt och härligt sätt. 

När du fotar : Identifiera färgerna runt dig och jobba med dem specifikt för att rama in din bild med färg och ljus. 

När du fotar: Identifiera färgerna runt dig och jobba med dem specifikt för att rama in din bild med färg och ljus. 

 

Tips 7. Fånga världen precis så som du ser den

Oftast är det de små ögonblicken som framkallar de starkaste av positiva känslor. Som att känna sanden mellan tårna eller sätta barfotafötter på en varm sommaräng. Ibland är det så enkelt som känslan av sand och sol på huden en stilla sommardag. Föreviga detta och skapa en liten samling minnen du kan ta fram en grå dag då du behöver en påminnelse som mest. 

fototips_iphone_kamera_bilder_framkalla.png

Allt vi önskar nu är att din sommar blir varm, magisk och full av härliga ögonblick. Har du inte appen än? Inga problem:

Bli en bättre iPhone-fotograf Del 2: Våra 5 bästa tips för hur du fångar våren på bild

Please, I'd like to read this article in english.

fotografera-våren-iphone-framkalla-fototips.jpg

Med varmare tider och längre dagar framför oss är det dags att krypa ur vårt ide och ta oss ut i den pågående våren. En säsong i konstant förändring som inte bara bjuder in till att spendera mer tid ute, utan också till att fånga den på bild. Vi har därför satt ihop en guide med våra 5 bästa tips för hur du kan fotografera våren på nya sätt. Allt du behöver göra är ladda din telefon eller kamera och ge dig ut. 

 

Tips 1. Fånga vårens naturliga färgskalor på bild

Om du börja leta så kommer du snart inse att världen väldigt ofta uttrycker sig i naturliga färgskalor och väl genomtänkta färgpaletter. En kan nästan tro att det är gjort med flit.  

photograph_spring_colours_composition_framkalla_App

Fånga den blommande och växande livligheten i kontrast till hårda byggnader. Observera då också hur byggnadernas färger ofta tenderar att upplevas ljusare, varmare och mjukare när världen väcks till liv igen. Ganska fantastiskt när en tänker på vad ljus och liv kan skapa i form av visuella upplevelser. 

pattern_colours_photograph_spring_framkalla_app

Var där när det händer. Let efter människor och platser som bara råkar harmonisera färgmässigt. Fånga det sedan med din iPhones kamera och du har en vackert färgmatchad bild som representerar en livlig vårdag i full blom. 

 

Tips 2. Var där när den första snön har fallit

Metaforiskt alltså. För lika spännande som det är när den första snön har fallit, lika vacker är vårens version av vita, naturliga mattor. Fånga dem från olika vinklar oh redigera med olika teknik och färg och se  hur vitsipporna representeras av olika typer av visuella uttryck. 

När du fotograferar : Om du använder iPhone 7+, 8+ eller X rekommenderar vi att du leker runt med kamerans inbygga "portrait mode" för återge ett vackert skärpedjup i dina bilder. Ett annat tips är att observera hur ljuset faller och skapar naturliga mönster av skuggor.

När du fotograferar: Om du använder iPhone 7+, 8+ eller X rekommenderar vi att du leker runt med kamerans inbygga "portrait mode" för återge ett vackert skärpedjup i dina bilder. Ett annat tips är att observera hur ljuset faller och skapar naturliga mönster av skuggor.

 

Tips 3. Omfamna det konstant föränderliga vädret

Ja, det är sant. Våren är inte bara en tid av soliga dagar och ljumna, brisande vindar. Men istället för att slås ner av detta faktum vill vi hitta det vackra i dramatiskt och ständigt föränderliga vädret och de landskap detta skapar. Från sol och regn på samma gång till blåst och moln som snabbt fyller himlen och skapar vackra kontraster till det blommande hoppet om en ny säsong. 

Yes it's true. Spring is not all about sunny days and warm breezes. But instead of getting damped about it we prefer to find beauty in the dramatic and ever changing weather scenery. From sunlight and rain all at once to windy clouds that rapidly fill the skies and contrasts the blooming hope of a new season. 

När du redigerar: Förstärk det varm i eftermiddagsljuset eller det kalla i en dramatisk himmel. Här är det också ett ypperligt tillfälle att dra upp kontrasterna något för mer dramatik i bilden.

När du redigerar: Förstärk det varm i eftermiddagsljuset eller det kalla i en dramatisk himmel. Här är det också ett ypperligt tillfälle att dra upp kontrasterna något för mer dramatik i bilden.

 

Tips 4. När världen vaknar igen, tänk komposition

Med längre dagar och skönare temperaturer tenderar människor att krypa ut ur sina iden och börja njuta av livet på utsidan. Det är fantastiskt att se men ännu roligare att fotografera. Och när du gör det, tänk komposition genom att exempelvis placera dina objekt i bildens nedre del och lämna de övre delarna luftiga. 

När du redigerar   : Lek med färger och testa ett svart/vitt tema för en mer solid look. Det skapar en lika härlig känsla av vår som färg, bara på ett annat sätt. Om du fotograferar med horisont - se till att räta upp den i ditt redigeringsverktyg.

När du redigerar: Lek med färger och testa ett svart/vitt tema för en mer solid look. Det skapar en lika härlig känsla av vår som färg, bara på ett annat sätt. Om du fotograferar med horisont - se till att räta upp den i ditt redigeringsverktyg.

 

Tips 5. Invänta den gyllene timmen

Äntligen. Tiden har kommit när solnedgångarna fyller våra kvällar med mjukt, färgsprakande ljus som är lika magiskt gång på gång, kväll efter kväll. Vänta tills solen är tillräckligt låg för att sprida sitt mjuka ljus men samtidigt tillräckligt högt uppe för att förse din kamera med det ljus den behöver för att inte skapa allt för gryniga bilder. 

När du redigerar   : Förstärk det mjuka ljuset genom att ljusa upp skuggor och dra ner kontrasterna. Ett annat bra tips är att dra ner mättnaden något för att få färgerna att smälta ihop på ett fint och mjukt sätt.

När du redigerar: Förstärk det mjuka ljuset genom att ljusa upp skuggor och dra ner kontrasterna. Ett annat bra tips är att dra ner mättnaden något för att få färgerna att smälta ihop på ett fint och mjukt sätt.

photograph_spring_sunsets_framkalla_app_fototips

Allt som återstår nu är att ge dig ut med din kamera tillsammans med de människor du gillar mest. Och fånga livet på bild. Det kommer värma ditt hjärta när hösten kommer igen...

 

Vart ska jag redigera mina bilder då? 

Om du inte är en av dem som gillar olika appar för olika uppgifter  så rekommenderar vi verkligen din iPhones inbyggda redigeringsverktyg. Det är faktiskt ganska kraftfullt. Du kan välja mellan att antingen använde ett redan färdigt filter eller experimentera fritt med justeringsreglagen i redigeraren så som ljus, kontrast, färgmättnad, skuggor, fading och vitbalans. Eller så kombinerar du dem och skapar magi. 

Om du föredrar att navigera mellan olika appar rekommenderar vi VSCO-appen och Lightroom for mobile. Båda dessa applikationer gör det möjligt att spara och exportera bildler i originalstorlek (det gör också din iPhones redigerare, de två sistnämnda är något mer mångsidiga), vilket är bra när du ska föreviga din vår i framkalla bilder. Vilket vi såklart tycker är en ypperlig idé... 

Om du vill ha lite mer detaljerade förklaringar kring hur du använder din iPhones inbyggda redigerare eller bara är sugen på att lära dig bemästra porträttfotografi med din iPhone vill du säkert läsa del 1 i vår serie om iPhone-fotografering

Ha så kul när du prövar dina nya färdigheter i skapandet av våriga minnen! 

 


Har du inte appen än? Inga problem:

Bli en bättre iPhone-fotograf Del 1: Våra 5 bästa tips för porträttfoto med mobilen

Please, I'd like to read this article in english.

adrian-sava-184734-unsplash.jpg

Med en ständig utveckling inom teknologi och foto har kamerakvaliteten i våra iPhones blivit så lika krispig som en nyöppnad påse chips. Så bra att vi plötsligt kan ta lika bra porträtt som proffsfotograferna, nästan... Så för att matcha kamerakvaliteten i din iPhone har vi nu tagit fram en guide med våra 5 bästa tips för att bli en bättre iPhone porträtt-fotograf

 

Tips 1. iPhones inbyggda Portrait Mode

portrait_mode_blog.png

Portrait mode eller porträttfunktionen är en funktion tillgänglig på iPhone 7+, 8+ och X som gör det möjligt att ta bilder med ett vackert skärpedjup och en mjuk bokeh. Välj denna inställning innan du börjar fota för att få ditt objekt att poppa mot sin omgivning. Om du inte har just dessa versioner av iPhone, hoppa över detta steg och fortsätt till nästa. 

 

Tips 2. Naturligt ljus

Placera ditt objekt framför ett fönster eller på en plats där dagsljuset möter personen i fokus. Detta får detaljer så som ögon och hud att poppa naturligt samtidigt som det hjälper din kamera att maximera resultatet.  

iphone_photography_tips_natural_lights_framkalla_app
 

Tips 3. Inspireras av din omgivning

och skapa naturligt färgmatchade bilder där kläder, hår, ljus och omgivning smälter samman till en enda vacker färgpalett. 

colours_example.png
 

Tips 4. Tänk komposition

Exempelvis: placera ditt objekt i en tredjedel av ett hörn. Utnyttja platsen för att skapa rymd och djup med hjälp av hisnande omgivningar. Var inte rädd för att beskära bilden i efterhand för att förbättra kompositionen ytterligare. 

composition_iphone_photo_tips_framkalla_App
 

Tips 5. Redigera i tre enkla steg

Före vs. efter redigering i tre enkla steg.

Före vs. efter redigering i tre enkla steg.

iphone_portrait_photography_framkalla_app_edit

Exponering

Justera ljuset i bilden med hjälp av exponeringsreglaget. Var försiktig dock så att du inte tar i för mycket. Bara tillräckligt för att få ditt objekt att poppa.

iphone_portrait_photography_framkalla_app_edit

Mättnad

Justera färg och mättnad med hjälp av reglaget för saturation. Antingen öka eller minska bildens färgmättnad. I detta fall har vi valt att öka mättnaden i bilden för att skapa ett mjukt resultat där färgerna smälter samman på ett fint sätt. 

iphone_portrait_photography_framkalla_app_edit

Kontraster

Använd kontrastreglaget för att få detaljer och färger att poppa något. Det gör att slutresultatet upplevs som lite skarpare. Men igen, var försiktigt så att du inte tar i för mycket. Vi vill återge det naturliga i bilden. 

 

Nu är det dags att ge dig ut för att pröva dina nya färdigheter. Och när du har tagit dina fantastiska bilder vill vi bara tipsa om att de blir ännu bättre som framkallade bilder. 

iphone_portrait_photography_framkalla_app_edit
 

Vill du läsa mer om hur du blir bättre iPhone-fotograf? Här är några artiklar för dig:

 

Har du inte appen än? Inga problem:

framkalla_appstore_download