En bebis, tusen ansiktsuttryck — 5 steg för hur din bebis utveckling blir till fotoposter

De växer upp så fort och den ena dagen är aldrig den andra lik. Från första ögonkontakten, till första leendet, första skrattet och ja, första allt. Att dokumentera din bebis utveckling är minnen för livet. En påminnelse om dess utveckling och en påminnelse om hur varje litet ansiktsuttryck kan bidra till den största av glädje, varje dag. Så dokumentera din bebis med din mobil och låt sedan dina favoriter bli till fotoposters och oändliga lyckopiller att värma ditt hem med. Här är våra 5 bästa tips för hur din bebis alla känslor blir till en stilfull, härlig och värmande poster.

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-poster-bebis-bilder.jpg
 

1. Prata och lek med din bebis

framkalla-baby-poster-bilder-foton-minnen-familjeliv.gif

Och låt det ta tid. På så sätt blir bebis avslappnad och har lättare till skratt, tankar och annat som skapar en poster full av liv. Och det blir dessutom en mysig och rolig stund tillsammans.

2. Fotografera en bildserie rakt uppifrån

Och du skapar automatiskt ett enhetligt uttryck samtidigt som du lätt får bra kontakt med din bebis i detta perspektiv. Alltså ett ypperligt sätt att fånga livets alla ansiktsuttryck på. Genom att ta bilderna vid samma tidpunkt blir det automatiskt en fin serie som bibehåller ett liknande ljus och du behöver inte lägga så mycket tid på redigering. Ett tips dock är att applicera ett filter för ett lite mjukare och mer bearbetat intryck. Telefonens inbyggda filter brukar kunna göra underverk i ett klick.

3. Färgmatcha filt och kläder

Och din poster blir automatiskt enhetlig, genomtänkt och lika snygg som glädjande. Det är också en faktor som bidrar till att bilderna inte behöver särskilt mycket redigering för att få ett sammanhängande uttryck.

framkalla-bilder-bebis-poster.png
 

4. Välj ut dina favoriter & samla dem i en mapp

Och du hittar dem snabbt och lätt när det är dags för framkallning. Samtidigt får du en bra överblick av flödet och ser vilka som passar bra ihop. Döp din mapp till något du tycker passar och fyll på den med tiden.

framkalla-baby-bilder-iphone-poster.png
 

5. Bygg på din samling över tid genom att skapa flera posters

Och du har plötsligt en hel serie posters som återberättar en bebis från liten till lite större. Ett magiskt sätt att ta tillvara på den där tiden som alltid passerar för fort. Tänk så enkelt att skapa något så personligt, meningsfullt och värmande.

framkalla-foto-poster-bebis-bilder-iphone-android.jpg

Vill du ha fler tips på hur du ger nytt liv åt dina minnen genom att skapa härliga posters? Läs vår guide till hur din graviditet blir till poster och våra 3 bästa tips för hur du skapar en visuellt sammanhängande fotoposter.

 

Har du inte appen än? Inga problem:

One baby, many faces — A 5 step guide on how to turn your baby pics into a unique photo poster

They grow up so fast and no day is like the other. From the first moments of eye contact, to the first smile, the first laugh and yes, the first of everything. To document your baby grow, develop and evolve are memories for life. A sweet reminder of its growth and an even sweeter reminder of how the smallest of facial expression can bring the greatest of joy, every day. So document your baby with your phone and then let your favourites get a place in the spotlight by turning them into a photo poster and a happy pill to warm up a home. These are our 5 best tips on how to gather all your baby’s emotions in one stylish and heart warming photo poster.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-poster-bebis-bilder.jpg
 
  1. Talk and play with your baby

framkalla-baby-poster-bilder-foton-minnen-familjeliv.gif

And let it take time. That way you keep your baby relaxed with a mind closer to laugh, thoughts and observation - all these things creating a poster full of life. On top of that you create space for some fun times together.

2. Capture a series of photos from above

And you automatically underline a uniform look as well as this perspective allows a good contact with your baby. Another great hack for a uniform look is to capture a series of photos for your poster all at once. By doing so, the light will serve the same conditions, and you wont have to spend as much time on editing for a uniform look. However, a good tip is to add a filter for a softer and more processed vibe. Your phones editor’s pre made filters will do the job in a snap.

3. Colour match blanket with clothing

And you tick yet another great hack for a good looking, well thought through and joyful poster. This as well is a great way to save time on editing.

framkalla-bilder-bebis-poster.png
 

4. Choose your favourites and gather them in a folder

And you’ll reach them smoothly when in the app creating your poster. This also gives you a brief overview of the feed making it easy to tell which photos that goes good together. Name your folder accordingly and add photos as your baby adds skills to its facial expressions.

framkalla-baby-bilder-iphone-poster.png
 

5. Expand your “One baby, many faces” collection by creating new posters over time

And all of a sudden you have a collection of posters telling the story of a very small baby turning into a little bigger baby. A magical way to take advantage of this very special time that tends to pass by way to fast.

framkalla-foto-poster-bebis-bilder-iphone-android.jpg

Wanna get some more tips on how to breathe new life into your memories by turning them into posters? Read our guides on how to turn a baby belly into a poster and our 3 best tips on how to create a visually good looking photo poster.

 

Don’t have the app yet? No problem:

Skapa en magisk fotoposter av dina gravidbilder — våra 3 bästa tips:

Är du gravid eller känner du någon som går i väntans tider? Då är detta något för dig. Att få både känna och se hur ett alldeles nytt liv tar form är kanske något av det mäktigaste en kan uppleva. Det är en tid full av hopp, förväntan, rädslor, lycka och förändring. Och lika magiskt som det är att uppleva denna tid, lika vackert är det att få se tillbaka på den när de där nio månaderna passerat. Därför har vi satt ihop en liten guide för hur du skapar den mest kärleksfulla och minnesvärda postern från din graviditet.

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-gravid-bilder-foto-poster-tips.jpg
 

Tips 1. Fotografera din gravidmage på samma plats varje vecka

Genom att göra så skapar du automatiskt ett enhetligt flöde för din poster och den kommer på så sätt att upplevas lugnare, mer genomtänkt och visuellt sammanhängande. Dessutom är det ett roligt sätt att föreviga hur din mage blir större och större av liv där förändringen blir extra tydlig när omgivningen förblir den samma runt omkring. Oundvikligen kommer ljuset att variera, men detta är något som adderar lite extra liv åt postern utan att förstöra den sammanhängande, sköna känslan. Och du, låt den sista bilden vara en på dig med din bebis i famnen. För vad blir mer tydligt, kärleksfullt och rörande än att äntligen få hålla din lilla sparv i famnen, och dessutom visualisera det på detta kronologiska sätt?

fk-gravidposter-blogg-2.2.jpg
 

Tips 2. Samla bilderna i en mapp så du enkelt hittar dem vid framkallning

Eftersom du fotograferar din växande mage löpande över tid kommer också dina bilder att bli utspridda kronologiskt i din kamerarulle. Detta kan bli lite bökigt när du väl ska skapa din poster då du måste bläddra igenom alla bilder från tidsperioden i din kamerarulle för att kunna välja ut de bilder du vill ha med i din gravid-poster. Lägg därför dina bilder i en mapp så att du enkelt får tillgång till bara de relevanta bilderna när du väl är inne i Framkalla-appen för att skapa din poster. Det underlättar även när du ska redigera bilder och göra dem klara för framkallning.

framkalla-bilder-gravid-iphone-android

Om du sedan väljer att göra en poster med 6 bilder, 54 bilder eller något där mittemellan är såklart helt upp till dig. Varje graviditet är unik i sitt slag, och så kommer din poster att bli.

 

Tips 3. Redigera dina bilder & använd filter för att skapa ett sammanhängande visuellt uttryck

Våra telefoner idag är i sig som små men kraftfulla redigeringsprogram. Använd den inbyggda redigeraren i din telefon eller ta hjälp av en app för att skapa ditt unika uttryck. I exemplet här har vi valt att göra alla bilder svart/vita med hjälp av iPhones egna filter “Noir”.

Två bra saker att tänka på när du redigerar dina bilder inför framkallning:

  1. Använd en app som inte komprimerar bilderna vid export — dvs. en app som exporterar ut dina bilder i originalstorlek och inte försämrar kvaliteten. Oftast är din telefons inbyggda redigerare bra för detta ändamål, liksom appen VSCO som finns att ladda ner på App Store/Google Play.

  2. Ljusa upp dina bilder något så att de mörka/svarta partierna inte tar över i print. Det gör du enkelt innan du laddar upp dem i appen.

Vill du ha fler tips på hur du redigerar dina mobilbilder i några enkla steg? Läs vår guide för hur du redigerar bilder i 4 enkla steg med hjälp av exponering, kontrast, färg och beskärning.

Det är ofta enkelt att redigera och skapa ett enhetligt uttryck direkt i din telefons inbyggda redigerare. I exemplet här använder vi en iPhone 8 plus.

Det är ofta enkelt att redigera och skapa ett enhetligt uttryck direkt i din telefons inbyggda redigerare. I exemplet här använder vi en iPhone 8 plus.

Tänk så enkelt att skapa en alldeles egen berättelse i bilder från ditt liv. Vill du läsa mer på temat? Vi har samlat våra 3 bästa tips för hur du fångar ett växande liv på bild i vår guide till gravid-bilder här.

 

Har du inte appen än? Inga problem:

3 tips on how to create a magical photo poster from your pregnancy pictures

Are you pregnant or do you know someone who is? Then this article is for you. To both feel and watch a growing life take shape might be one of the most powerful experiences one could ever be a part of. It’s a time full of hope, expectation, fear, happiness and change. And as magical as it is to experience this time, as beautiful is it to look back at it once those nine months has passed. And therefore we’ve put together a guide on how to create the most loving and memorable photo poster from your pregnancy. Dig in and let’s create more magic.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-gravid-bilder-foto-poster-tips.jpg
 

Tip 1. Photograph your belly in the same place every week

By doing so you’ll create a uniform feed of images for your poster turning it into a more uniform piece of personal photo art. It’s also a fun way to eternalise how your belly grows and gets bigger while the surroundings stays the same. Simply put the change of life in focus, and not the opposite. Inevitably, the light will change and appear differently in each photo, but that simply adds a feel of life without out ruining the the nice, uniform feel. And what better way to wrap up your poster than letting the last photo represent you with your beloved, new born little baby in your arms?

fk-gravidposter-blogg-2.2.jpg
 

Tip 2. Gather your photos in a folder ment for your poster

Since your’re photograping your growing belly over time, your photos will be sprawled chronologically in you camera roll. This may be a little trappy once your’re about to create your poster since you’d have to scroll through all photos in your roll from that time period when picking the photos for your baby belly poster. A great way to get around this little issue is to create a folder specifically ment for these photos. This not only gives you easy access to the photos once in the Framkalla app ready to print them, but it also allows you to edit them easily when preparing them for print and you also get a good feel of the feed they will produce in your new poster.

framkalla-bilder-gravid-iphone-android

If you then choose to create a poster with 6 photos, 54 photos or anything in between is all up to you. Each pregnancy is unique and so will your poster be.

 

Tip 3. Edit your photos & use filters to create a uniform, visual look

Our phones today are like small, yet powerful tools for editing all in themselves. So use the embedded editor in your phone or use an app to create your unique vibe. In this example we’re using iPhones camera editing filter “Noir” for all the photos, making them black and white for a very solid look.

Two good things to keep in mind when editing your photos for print:

  1. Use an app that does not compress the photos when exporting them — that means an app that exports your photos in its original size without deteriorating its quality. Your phones own editor is usually a good idea, as well as the VSCO app available on App Store/Google Play.

  2. Brighten up your photos a little to ensure the blacks won’t take over the details in the photos in print making them too dark. Do so before uploading them into the Framkalla app.

Would you like some more tips on how to edit your phone photos? Read our guide on how to edit your photos in 4 simple steps using exposure, contrast, colour and cropping.

It’s usually easy to add a filter and edit the brightness, contrast etc. directly in your phones editor.

It’s usually easy to add a filter and edit the brightness, contrast etc. directly in your phones editor.

Who’d have though it’d be this easy to create a personal story from your own life in print? Interested in getting some more reading on the theme? We’ve gathered our 3 best tips on how to capture on growing life on camera in our guide for pregnancy photography.

 

Don’t have the app yet? No problem:

Föreviga sommaren i print — Våra 5 bästa sätt att göra det på

Sommaren lider mot sitt slut men den lämnar oss garanterat inte tomhänta. Med telefoner och kameror fulla av minnesvärda bilder har vi resurser att värma en hel vinter. Men liksom allt som betyder något förtjänar även våra minnen mer än bara en plats på en hårddisk, på en telefon eller i ett digitalt moln. Och visst är det roligare att njuta av dina bästa minnen i fysisk form än att swipea genom alla tusentals bilder på din telefon? Här är våra 5 bästa tips på hur du förevigar din sommar genom att framkalla den.

Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-bilder-sommar-iphone-android
 

Tips 1. Fyll upp en Memory Box (eller flera) med framkallade bilder från allt du varit med om i sommar

framkalla-bilder-app-prints-iphone-android
Låt dina boxar bli till stilfulla inredningsdetaljer.

Låt dina boxar bli till stilfulla inredningsdetaljer.

Gör en fysisk back up på dina viktigaste sommarminnen så att de inte försvinner in i ett digitalt vakuum. Framkalla dina sommarbilder och sortera dem i Memory Boxar som var och en rymmer dina berättelser i bilder. Det finns en låda för varje storlek. Välj mellan klassiska framkallningar i storlekarna 10x10, 10x13 och 10x15cm, eller låt dina minnen förevigas som Retro Prints.

Och du, när du inte har dina boxar öppna blir de till en fin inredningsdetalj i ditt hem. Som en analog hårddisk med oändliga möjligheter.

 

Tips 2. Skapa unika samlingar från livet och låt dina bästa minnen bli till Art Prints

framkalla-bilder-hållbara-eko-art-prints

Du har väl inte missat vår nyhet Art Print? Prints som är så mycket mer än bara vanliga prints. Printade på återanvänt, FSC-certifierat papper av det finaste Mohawk i vacker struktur. Baksidorna är helt vita och pappret matt och enkelt att skriva på. Välj mellan storlekarna 8x10, 10x10 och 13x18cm. De leveras alltid i en enkel men vacker låda gjord av återvunnet papper så att du lätt kan skapa konstsamlingar baserade på ditt liv. För livet är ju en konst i sig, inte sant?

Vill du veta mer om våra Art Prints? Läs vår guide till hållbara prints.

framkalla-bilder-hållbara-eko-art-prints
 

Tips 3. Samla alla äventyr på en och samma Poster

framkalla-bilder-foto-posters-design

Har sommaren bjudit på oändligt med bilder som alla förtjänar en plats i rampljuset? Samla allt och alla du älskar på en och samma fotoposter. Skapa posters på olika teman eller blanda fritt. Lägg till en tavelram eller häng upp den precis som den är, i all sin enkelhet.

Vill du veta mer om hur du skapar en snygg poster? Vi har satt ihop en guide med våra 3 bästa tips.

Tips! Lägg till en liten text längst ner för att förstärka din berättelse med hjälp av textverktyget i appen.

Tips! Lägg till en liten text längst ner för att förstärka din berättelse med hjälp av textverktyget i appen.

 

Tips 4. Fyll kylen med magnetiska sommarminnen

framkalla-bilder-foto-magneter-sommar-minnen-iphone-android

Alla älskar personliga kylskåpsmagneter. Och vet du vad det bästa av allt är? Du ser dem varje dag, flera gånger om dagen, eftersom kylskåpet är ett av hemmets kanske mest frekvent besökta ställen. Inte sant?

Tips! Blanda magneter med framkallade bilder och kärleksfulla lappar och du kommer aldrig ha en dålig dag.

Välj mellan storlekarna 5x5 eller 7,5x7,5cm och värm upp ditt kylskåp, året runt.

Förgyll kylen med både minnen och kärleksfulla hälsningar. Till dig själv och de du älskar.

Förgyll kylen med både minnen och kärleksfulla hälsningar. Till dig själv och de du älskar.

 

Tips 5. Förstora det som betyder mest och låt de mest speciella av stunder bli till Fine Art Posters

framkalla-förstoring-fine-art-print-poster

“En bild, en poster” är konceptet bakom våra Fine Art Posters. Förstora sommarens finaste ögonblick på matt och vackert Fine Art Hahnemüle 210g fotopapper och låt de sprida värme i ditt hem långt efter att sommaren passerat. Välj ut en favoritbild eller flera och skapa de mest personliga av posters.

Finns i storlekarna 30x30, 30x40, 40x40, 40x50, 50x50 och 50x70cm.

framkalla-bilder-fine-art-posters
 

Tänk så enkelt att låta något så viktigt som dina sommarminnen leva för alltid!

 

Har du inte appen än? Inga problem:

Let summer live forever in print — Our 5 best ways to do just so

Summer is slowly coming to end but it is for sure not leaving us empty handed. With telephones and cameras filled with memorable photographs we have recourses to warm up a long, cold winter. But as for the things that matter the most, our memories do deserve better than a hard drive, a camera roll or digital cloud. In fact it’s a lot more fun to enjoy your best memories off your device instead of scrolling through thousands and thousands in your digital sphere, right? These are our 5 best tips on how to let summer live forever by turning it into print.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-bilder-sommar-iphone-android
 

Tip 1. Fill up a Memory Box (or many!) with printed photos from everything you’ve enjoyed this summer

framkalla-bilder-app-prints-iphone-android
Let your boxes turn into beautiful interior details while storing valuable moments and memories.

Let your boxes turn into beautiful interior details while storing valuable moments and memories.

Make a physical back up for your most important summer memories ensuring they’re not disappearing into a digital vacuum. Print your summer photos and separate them in Memory Boxes carefully storing each and evert summer story in print. There’s a box for each size. Choose between regular prints in the sizes of 10x10, 10x13 and 10x15cm or turn your summer into Retro Prints.

And, when you’re not having your boxes open they turn into a pretty detail in your home filled with love and warmth. Like an analogue hard drive with endless fo possibilities.

 

Tip 2. Create unique collections from life and turn your best memories into Art Prints

framkalla-bilder-hållbara-eko-art-prints

We hope you haven’t missed our new Art Prints? Printed on recycled, FSC-certified papper from the finest of Mohawk with beautiful texture, these prints are so much more than just regular prints. With plain back sides easy to write on they’re made for your words only. Choose from the sizes 8x10, 10x10 and 13x18cm. Always delivered in a simple yet beautiful box made out of recycled paper they turn your life into precious art collections. ‘Cause life is art all in itself, right?

Wanna know more about our Art Prints? We’ve gathered all the facts and inspiration here.

framkalla-bilder-hållbara-eko-art-prints
 

Tip 3. Your summer adventures all in one poster

framkalla-bilder-foto-posters-design

Did your summer treat you with endless of moments that all deserve a place in the spot light? Then gather everything and everyone you love all in one photo poster. Create a poster divided into themes or create a love bomb based on the best of life. Add a frame or hang it just as it is, in all its simplicity.

Wanna get our 3 best tips on how to create a good looking photo poster? Read our guide on the theme.

Tip! Add a little line of words in the bottom using the text tool in the editor to enhance your visual story.

Tip! Add a little line of words in the bottom using the text tool in the editor to enhance your visual story.

 

Tip 4. Fill up a fridge with magnetic summer memories

framkalla-bilder-foto-magneter-sommar-minnen-iphone-android

Everybody loves personal fridge magnets. And have you though about why? Simply because they allow you to relive your best moments over and over, multiple times in one day since the fridge may be the most frequently visited place in a home. Right?

Tip! Mix up your magnets with prints and love notes and you’ll never have a bad day.

Choose from the sizes 5x5 and 7,5x7,5cm and warm up a fridge all year.

Brighten up your fridge with both memories and lovable notes. For yourself and all the people you love at home.

Brighten up your fridge with both memories and lovable notes. For yourself and all the people you love at home.

 

5. Enlarge what matter the most and let your most precious moments turn into Fine Art Posters

framkalla-förstoring-fine-art-print-poster

“One picture, one poster” is the concept behind our Fine Art Posters. Enlarge this summers most memorable moments on matt, beautiful Fine Art Hahnemüle 210g photo paper and let them warm up a home way beyond summer. Choose a favourite photo or many and create the most personal of photo posters.

Find your pick among the sizes of 30x30, 30x40, 40x40, 40x50, 50x50 and 50x70cm.

framkalla-bilder-fine-art-posters
 

So simple to let something so important as your summer memories live forever.

 

Don’t have the app yet? No problem:

Återanvänd livet — Våra Art Prints är mer än bara prints

Få ditt liv printat på det finaste FSC-märkta Mohawk Eggshell 324 grams pappret med helt vita baksidor som väntar på att fyllas med dina ord. Alltid levererat i en enkel, återvunnen och oblekt papperslåda skapad för att öppna upp för berättelsen om just ditt liv. Livet är en konst i sig och vi introducerar därför vår nya serie Art Prints. En serie som är så mycket mer än bara prints…

Please, I’d like to read this article in English!

En produkt, många möjligheter

Ibland är livet så vackert tack vare de vi har omkring oss. Och då finns det stunder vi vill berätta för dem vad de betyder för oss. Ibland vill vi skicka ett TACK!, en inbjudan eller bara säga hej. Andra gånger vill vi dekorera ett paket, en anslagstavla eller bara notera våra bästa stunder tillsammans med de vi älskar. Eller så vi vill skapa printade alster av våra favoritbilder och låta livet bli till fotokonst. Oavsett vilket så passar våra nya Art Prints till allt vi vill och lite till.

Gör någon glad med ett minne

Gör någon glad med ett minne

Samla livets alla äventyr

Samla livets alla äventyr

Skapa fotokonst av dina favoritbilder

Skapa fotokonst av dina favoritbilder

Säg TACK! på ditt sätt

Säg TACK! på ditt sätt

 

Prints med fokus på både känsla och hållbarhet

Känsla

Att hålla i dina nya Art Prints är som något du aldrig upplevt tidigare. De trycks på FSC-märkt 324g Mohawk Eggshell med en matt yta i grövre struktur. Dina prints känns både lyxiga, solida, tjocka och hållbara.

Med vita baksidor är de som gjorda för att fyllas med dina ord. Skicka en hälsning, skriv ner ett minne eller använd dem som personliga inbjudnings- eller tackkort.

Du väljer mellan 3 olika storlekar (8x10, 10x10 eller 13x18cm) och får dem alltid leverade i en vacker låda gjort av återvunnet, oblekt papper.

 
fk-lansering-artprints-IG-8.jpg

Miljömärkt papper i både prints och låda?

Ja, det stämmer. Både papper och tryck-teknik för våra nya Art Prints är miljövänliga, precis som lådan de leveras i.

FSC-certifierad papper och miljövänligt digitaltryck för en hållbar produkt

Fiberns ursprung — För att papper ska anses som miljövänligt måste träfibrerna antingen vara FSC® eller PEFC™ certifierade eller bestå av minst 50% returfiber med de återstående nyfibrerna i linje med FSC eller PEFC standard. Våra Art Prints är FSC-certifierade. En märkning som innebär ett arbete mot ett mer miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Bland annat innebär de att märkningen tar hänsyn till djur- och växtarter, att säkra sunda arbetsvillkor för de som arbetar i skogarna, urfolks rättigheter samt skogens möjlighet till återhämtning och framtida möjlighet att bära skog.

Tillverkningsprocess — För att en produkt ska definieras som miljövänlig skall bruket som producerar papperet vara certifierat enligt ISO 14001 och ha en miljömärkning med ett så kallat livscykelperspektiv. Med livcykelperspektiv menas att hela processen från tillverkning av pappret till att det återvinns igen tas i beaktande. Vill du veta mer? Här hittar du information om alla olika miljömärkningar.

Tryckprocess — Istället för att framkalla bilder på klassiskt vis digitaltrycks våra Art Prints med vegetabiliska färger, nutidens mest miljövänliga tryckfärger.

Förpackningsfilosofi — Även de lådor som våra prints leveras är gjorda av återvunnet papper och består av materialet Kraftpack 307g. En träfri, oblekt och obestruken kraftkartong med miljöcertifikat Process Klorfri (PCF). PCF står för Process Chlor Free och är den term som används för återvunnet papper som inte använder klor i sin blekningsprocess.

fk-lansering-artprints-IG-28.jpg
fk-lansering-artprints-IG-21.jpg
 

[Kommer snart] Art Prints med Retrokänsla

Ibland är livet bäst när en slår ihop det bästa av två världar. Så vi fortsätter att utöka vårat sortiment av hållbara Art Prints med tillskottet Retro Art Prints. Helt enkelt vår favorit Retro Prints på nytt papper, med helt nya möjligheter. Förgyll framsidan med några väl valda ord och låt baksidan ge plats åt en längre hälsning. Eller så låter du de vara precis så som de är, i all sin enkelhet.

framkalla-art-prints-retro-polaroid-iphone-android.jpg
framkalla-life-is-art-prints-photos
framkalla-retro-art-prints-personliga-bilder.jpg

Tänk så enkelt att skapa något så unikt, hållbart och betydelsefullt. Livet är en konst i sig, så låt det förevigas som Art Print.

 

Har du inte appen? Inga problem:

Reuse life — Our new Art Prints are more than just prints

Turn your life into print on the finest FSC-certified Mohawk Eggshell 324 grams paper with plain, white backsides waiting to be filled with your words. Always delivered in a simple, non bleached and reused paper box made to unfold your life stories. Life is art and we therefore introduce our new series of Art Prints. A collection that is more than just regular prints…

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

One product, many possibilities

Very often life is what it is thanks to all the people we’re surrounded by. And then we find ourselves urging to tell these people why they matter to us. Sometimes we like to send a personal THANK YOU!, an invitation or simply reach out and say hi! Other times we feel like decorating a gift, a pinboard or simply note our best moments together with the people we love. And sometimes we feel like creating printed photo art from our favourite photos. No matter what intentions we have, our new Art Prints will be suitable for all of that, and a little more.

Put a smile on someones face with a memory

Put a smile on someones face with a memory

Collect your life adventures

Collect your life adventures

Create photo art from your photographs

Create photo art from your photographs

Say THANK YOU! your way

Say THANK YOU! your way

 

Prints with focus on both feel and sustainability

The feel

These textured Art Prints are like nothing you’ve held before. Printed on the finest FSC-certified 324 grams Mohawk Eggshell paper with a matt, nicely structured surface the feel of your new prints is both luxurious, solid, thick and sustainable.

With plain, white backsides they’re made to be filled with your words. Send a greeting, note a memory or send them out as personal invitations or Thank You! cards.

Choose from 3 different sizes (8x10, 10x10 or 13x18cm), always delivered in a beautiful box made out of recycled, non bleached paper.

 
fk-lansering-artprints-IG-8.jpg

Eco-labeled paper in both prints and photo box?

Yes, that’s correct! Both paper and printing technique for our new Art Prints are eco-labeled, and the same goes for the boxes they’re delivered in.

FSC-certified paper and eco friendly digital printing for a sustainable photo product

Fiber sourcing — For a paper to be considered eco friendly the ligneous fibers has to be FSC® eller PEFC™ certified or consist of a minimum of 50% recycled fibers with the remaining new fibers following the standards of FSC eller PEFC. Our Art Prints are FSC-certified. A certification aiming for a more sustainable, socially responsible and economically viable use of the worlds forests. The main principles means that this certification make allowances for animal and plant species, good conditions for the workers in the forests and the possibilities for the forests to revitalise and receive in the future.

Manufacturing process — For a product to be defined as eco friendly the paper mill producing the paper has to be certified according to ISO 14001 and hold an eco-label with a life cycle perspective. A life cycle perspective means a process focusing on everything from the trees used to the process of manufacturing all the way to recycling the used product.

Printing Process — Instead of using a classic photo printing technique, our Art Prints are printed digitally with vegetable based colors. The most environmentally friendly printing colors⁠ up to date.

Packaging philosophy — Even the boxes used for delivering your new Art Prints are made out of recycled paper containing the paper fabric Kraftpack 307g. A wood free, non bleached, non coated kraft paperboard med eco certification PCF, standing for "Process Chlor Free", a term used for recycled paper not using chlor in its bleaching process.

fk-lansering-artprints-IG-28.jpg
fk-lansering-artprints-IG-21.jpg
 

[Coming soon] Art Prints with a Retro feel

Sometimes life turns out to be even better when combining the best of two worlds. So we keep on expanding our selection of Art Prints with our latest edition Retro Art Prints. Simply our long time favourite Retro Prints on new paper, with a great deal of new possibilities. Brighten up the front with a word or two and let the backside be filled with a longer greeting. Or let it be as it is, in all its simplicity. You’re the creator of your own life, and your life as art.

 
framkalla-retro-prints-art-mohawk-iphone-adroid-photos.jpg
framkalla-art-prints-retro-style.jpg
framkalla-printing-life-is-art-retro-prints.jpg

So simple to create something so unique, sustainable and meaningful. Life is art, make it last forever with Art Prints.

 

Don’t have the app yet? No problem: